more_horiz
Wiadomości

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? [TERMIN I WARUNKI]

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2023 07:25
- Pełnomocnicy komitetów wyborczych do 15 września mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, ich zastępcy 700 zł, a członkowie komisji 600 zł.
Referendum będzie zorganizowane razem z wyborami
Referendum będzie zorganizowane razem z wyboramiFoto: PAP/Darek Delmanowicz

W każdym obwodzie głosowania w wyborach, a więc tam, gdzie wyborcy mogą zagłosować, powołuje się obwodową komisję wyborczą.

Zadania komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Wynagrodzenie

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Przewodniczący komisji zarobią 800 zł, zastępcy przewodniczących 700 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych - 600 zł.

Warunki kandydowania

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania i obserwator społeczny.

>>>Wybory parlamentarne 2023. Zasady udziału, ważne terminy w kampanii [HARMONOGRAM]<<<

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Procedura zgłoszenia kandydatury

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się w tej sprawie z komitetem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego kandydatura może zostać wykorzystana.

Termin wkrótce upływa

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do 25 września.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w jej skład.

Zobacz także:

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października 2023 roku. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

PAP/ka

Zobacz także

Zobacz także