more_horiz
Wiadomości

Piotr Gliński na konferencji w Szwajcarii: Polska pomoże przy odbudowie Ukrainy

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2022 10:45
- Polska jest gotowa odegrać aktywną rolę w powojennej odbudowie kraju - powiedział we wtorek w szwajcarskim Lugano wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że proces odbudowy nie powinien ograniczać się tylko do przywrócenia przedwojennego status quo. Dodał również, że odbudowa będzie odbywać się "zarówno poprzez zaangażowanie strony ukraińskiej na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym, jak i pozarządowym".
Wicepremier Piotr Gliński na konferencji w Lugano
Wicepremier Piotr Gliński na konferencji w LuganoFoto: PAP/Tytus Żmijewski

Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że "proces odbudowy nie powinien ograniczać się do zwykłego przywrócenia przedwojennego status quo, ponieważ stanowi on ogromną szansę na odbudowę na lepsze". - Powinniśmy dążyć do stworzenia podstaw dla długofalowego rozwoju kraju - zaznaczył minister kultury.

Wicepremier Gliński ocenił, że "historyczny fakt przyznania Ukrainie przez Radę Europejską statusu państwa kandydującego do UE oraz perspektywa przystąpienia Ukrainy do UE przyczynią się do pozytywnych rezultatów tych działań".

Unia Europejska włącza się w odbudowę Ukrainy

Minister wskazał, że "podniesienie kraju z gruzów wymaga współpracy partnerów z całego świata". "Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy musieli działać w duchu jedności i solidarności. Odbudowa Ukrainy powinna stać się istotnym tematem międzynarodowej dyskusji we wszystkich organizacjach międzynarodowych - w tym kontekście z uznaniem przyjmujemy ostatnie oświadczenia G7 i zaangażowanie Unii Europejskiej w tym zakresie" - dodał.

Wicepremier podkreślił, że "w naszym podejściu do odbudowy Ukrainy kierujemy się zasadami ścisłego dialogu z władzami ukraińskimi w celu skierowania naszej pomocy do obszarów i dziedzin, w których potrzeby są najbardziej dotkliwe i pilne, co oznacza, że nie powinniśmy zwlekać z udzieleniem pomocy do momentu, w którym na miejscu dojdzie do jakichkolwiek rozstrzygnięć politycznych". "Ukraina potrzebuje znaczącej pomocy finansowej i odbudowy tu i teraz, i powinniśmy być gotowi zaoferować ją od razu" - podkreślił szef resortu kultury.

Polska wśród inicjatorów pomocy przy odbudowie Ukrainy

Przypomniał, że "Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich zaoferowała Ukrainie wymianę walutową USD/UAH w wysokości do 1 mld dolarów".

- Już w marcu przedstawiliśmy Komisji Europejskiej konkretne propozycje, jak kształtować podejście UE do odbudowy Ukrainy. W maju w Warszawie zorganizowana została konferencja donatorów, której współgospodarzami były Polska i Szwecja, z aktywnym udziałem interesariuszy ze sfery rządowej, biznesowej, ośrodków analitycznych i organizacji pozarządowych. Łączna kwota zadeklarowanych środków wyniosła ponad 6 mld dolarów - powiedział Gliński.

Przekazał, że odbudowa Ukrainy była jednym z głównych tematów polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 1 czerwca w Kijowie pod przewodnictwem premierów Szmyhala i Morawieckiego. - Chcemy zaangażować się we współpracę z Ukrainą zarówno w ramach programu United24Recover, jak i poprzez nowe partnerstwa miast na rzecz odbudowy - dodał.

- Oddajemy hołd obrońcom Ukrainy - obrońcom wolności i demokracji, naszych wspólnych wartości - powiedział na wstępie wicepremier Gliński.

Konferencja, którą współtworzy Ukraina. Cel: odbudowa

W dniach 4-5 lipca Szwajcaria wspólnie z Ukrainą organizuje międzynarodową konferencję ws. odbudowy Ukrainy (ang.: Ukraine Recovery Conference, URC 2022) w Lugano.

Początkowo wydarzenie było planowane jako piąta konferencja dot. reform na Ukrainie. Byłaby to kontynuacja czterech poprzednich edycji konferencji (odbyły się one w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Danii i na Litwie), które pozwoliły Ukrainie na podkreślenie postępu reform i omówienie kolejnych ich priorytetów. W związku z trwającą od 24 lutego rosyjską inwazją Ukraina i Szwajcaria wspólnie podjęły decyzję o kontynuacji organizacji konferencji, ale dotyczącej tematyki, która jest bardziej aktualna w obecnej sytuacji.

Konferencja w Lugano została przemianowana na "Ukraine Recovery Conference" i wykracza poza reformy, aby skoncentrować się na odbudowie. Lugano będzie dla Ukrainy wyjątkową okazją do przedstawienia przez nią planu naprawczego i nawiązania współpracy z partnerami międzynarodowymi, w celu wypracowania odpowiedzi na ogromne wyzwania, jakie przed nią stoją.

Ukraina i Szwajcaria inicjują w Lugano szeroki proces polityczny na rzecz odbudowy Ukrainy. URC2022 jest międzynarodowym początkiem procesu odbudowy Ukrainy.
Posłuchaj:

00:25 11825871_2.mp3 Wicepremier Piotr Gliński: "Nie powinniśmy opóźniać naszej pomocy do momentu, aż będziemy mieli jakikolwiek rodzaj politycznego rozwiązania na miejscu. Ukraina potrzebuje tu i teraz znaczącego wsparcia finansowego i w zakresie odbudowy. Powinniśmy być gotowi do zapewnienia jej tego natychmiast" Źródło: IAR
00:16 11825871_1.mp3 Wicepremier Piotr Gliński: "Powinniśmy dążyć do położenia fundamentów pod długoterminowy rozwój kraju. To kluczowe, by ukraiński rząd był współgospodarzem procesu odbudowy. Mocno wierzymy, że historyczny fakt przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej i perspektywa akcesji do wspólnoty przyczynią się do pozytywnych wyników tych wysiłków" Źródło: IAR

Czytaj także:

łk

Zobacz także

Zobacz także