more_horiz
Wiadomości

Rząd zajmie się m.in. wsparciem dla odbiorców ciepła. Ma to związek z sytuacją na rynku paliw

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2022 03:39
We wtorek o 13.00 swoje kolejne posiedzenie rozpocznie rząd. Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła, rozpatrzy także projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ogrzewający swoje domy paliwem innym niż węgiel także otrzymają dopłaty - przewiduje projekt ustawy przyjętej przez rząd.
Ogrzewający swoje domy paliwem innym niż węgiel także otrzymają dopłaty - przewiduje projekt ustawy przyjętej przez rząd.Foto: Skylines/Shutterstock

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek na stronach rządowych porządku obrad posiedzenia, Rada Ministrów rozpatrzy we wtorek m.in. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przyjęte 16 sierpnia założenia do projektu przewidują jednorazowe dodatki dla korzystających z ogrzewania na LPG, drewno, pellet, olej opałowy oraz wsparcie dla ciepłowni.

Wzrost cen ciepła

Projektowany mechanizm przewiduje ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych poprzez rekompensaty dla nich. Proponowany mechanizm ma polegać na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła. Wsparcie to ma obowiązywać przez cały najbliższy sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Jak przewidują założenia, gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym otrzymają jednorazowe dodatki. Jednorazowy dodatek wyniesie: 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym; 500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, a 2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunki uzyskania dodatku

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Rząd ma również wysłuchać we wtorek: informacji ministra aktywów państwowych oraz ministra klimatu i środowiska na temat sytuacji sektora energetycznego oraz informacji ministra obrony narodowej dotycząca sytuacji w Ukrainie.

Rada Ministrów zajmie się też rozpatrzeniem projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wnioskodawcą jest wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Według projektodawców, planowane zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania NIW-CRSO oraz wyeliminowanie niejasności i wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w trakcie istnienia tej instytucji. Projektowane zmiany dotyczą m.in. sposobu i organizacji funkcjonowania rady NIW-CRSO i rozszerzenia uprawnień dyrektora tej instytucji w zakresie wydawania decyzji nakazujących zwrot nienależnie udzielonej dotacji w całości lub części.

Rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji rozporządzenia ws. wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Dotąd odbyły się dwie edycje tych Igrzysk: w 2015 roku - w Baku (Azerbejdżan) oraz w 2019 w Mińsku (Białoruś). W 2019 roku zdecydowano, że III Igrzyska Europejskie odbędą się w Polsce w dniach 21 czerwca - 2 lipca 2023; ich gospodarzem będzie Kraków oraz Region Małopolska.

Posłuchaj
00:57 11901672_1.mp3 Rząd będzie dziś pracował nad wsparciem na pokrycie kosztów ogrzewania (Karol Surówka/IAR)

Czytaj także:

dz

Zobacz także

Zobacz także