Grupa Orlen zwiększa zasoby gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

2023-12-27, 11:37

Grupa Orlen zwiększa zasoby gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
Grupa Orlen: podpisana umowa z Wintershall Dea Norge, zwiększy nasze zasoby na Szelfie o ponad 0,4 mld m sześc. gazu . Foto: Shutterstock/nattapon supanawan

PGNiG Upstream Norway AS (PUN) z Grupy Orlen ma umowę z Wintershall Dea Norge AS dotyczącą wymiany udziałów w aktywach wydobywczych w Norwegii - podał Orlen. Efektem transakcji będzie zwiększenie zasobów wydobywalnych spółki o ponad 0,4 mld m sześc. gazu ziemnego.

"PUN uzyska udziały w złożu Idun Nord i zwiększy stan posiadania w złożach Adriana i Sabina. W zamian przekaże Wintershall Dea część swoich udziałów w złożu Ærfugl Nord. Efektem transakcji będzie zwiększenie zasobów wydobywalnych spółki o ponad 0,4 mld m sześc. gazu ziemnego. Wymiana aktywów pozwoli również zoptymalizować PUN udziały w koncesjach na obszarze Skarv, co poprawi efektywność i zmniejszy koszty zarządzania tymi aktywami" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z umową pomiędzy PGNiG Upstream Norway i Wintershall Dea Norge, w zamian za 3,08 proc. udziałów w złożu Ærfugl Nord, Grupa Orlen otrzyma 11,92 proc. udziałów w złożu Idun Nord i 1,92 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina.

Wzrost zasobów gazu

"Transakcja będzie miała pozytywny wynik na łączne zasoby wydobywalne gazu Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalny - koncern zwiększy swoje zasoby netto o 0,42 mld m sześc. Dodatkowo PUN zyska możliwość optymalizacji swojego profilu produkcyjnego. Ponieważ eksploatacja złóż Idun Nord oraz Adriana i Sabina nie zostało jeszcze uruchomiona, transakcja umożliwi spółce przesunięcie części wydobycia na kolejne lata, kiedy w sposób naturalny zmniejszy się produktywność aktualnie eksploatowanych złóż. Transakcja przyczyni się więc do stabilizacji ilości gazu pochodzącego z własnego wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, który Grupa Orlen przesyła do Polski gazociągiem Baltic Pipe" - napisano.

Jak dodano, po realizacji transakcji, która wymaga jeszcze zatwierdzenia przez norweską administrację naftową, udział PUN we wszystkich złożach będących przedmiotem wymiany, będzie wynosił 11,92 proc., a więc tyle samo, co w złożu Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Produkcja ruszy w 2027 r. 

"Złoże Idun Nord to złoże, którego zasoby wydobywalne oceniane są na 3,3 mln m sześc. ekwiwalentu ropy naftowej. Dominuje w nich gaz ziemny w ilości 3 mld m sześc. gazu, z czego na PUN będzie przypadało 0,35 mld m sześc. W lipcu 2023 r. norweskie władze zaakceptowały plan zagospodarowania złoża, które będzie eksploatowane z wykorzystaniem instalacji wydobywczych złoża Skarv. Uruchomienie produkcji jest przewidziane na 2027 r." - napisano.

Jak wskazano, po realizacji transakcji, partnerami PUN na Idun Nord będą: Equinor (36,17 proc. udziałów), Wintershall Dea Norge (28,08 proc.) oraz Aker BP (23,84 proc., operator).

PGNiG Upstream Norway jest już właścicielem 10 proc. udziałów w koncesji obejmującej złoża Adriana i Sabina, które spółka kupiła w czerwcu tego roku.

Norweski Szelf Kontynentalny jest jednym z kluczowych rynków zagranicznych, na których działa Grupa Orlen. Dzięki rurociągowi Baltic Pipe koncern może dostarczyć do Polski ponad 8 mld m sześc. norweskiego gazu rocznie, z rosnącym udziałem własnego wydobycia. Do końca 2030 roku koncern chce zwiększyć produkcję gazu ze swoich norweskich złóż do ponad 6 mld m sześc. rocznie. 

Czytaj także: 

PAP/IAR/PR24.pl/mk

Polecane

Wróć do strony głównej