40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Przy jego grobie do listopada modlitwy o wolność od lęku i nienawiści

2024-02-28, 06:00

40. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Przy jego grobie do listopada modlitwy o wolność od lęku i nienawiści
Ks. Jerzy Popiełuszko w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Foto: PAP/Wojciech Kryński

Przez 37 tygodni przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie o godz. 21.00 odmawiana będzie modlitwa o wolność od lęku i nienawiści. Uczestnicy pomodlą się za wstawiennictwem kapelana Solidarności i rozważą fragmenty jego nauczania. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL 19 października 1984 roku.

W związku z przypadającą 19 października 2024 r. 40. rocznicą śmierci ks. Popiełuszki w jego sanktuarium na Żoliborzu zawiązał się Społeczny Komitet Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W jego skład weszli m.in. członkowie rodziny księdza, historycy, pracownicy instytucji kultury, artyści i członkowie NSZZ "Solidarność".

- Jedną z inicjatyw podjętych przez komitet jest modlitwa o wewnętrzną i społeczną przemianę, połączona z refleksją nad nauczaniem ks. Popiełuszki – poinformował przewodniczący społecznego komitetu Paweł Kęska.

Program modlitewny rozpocznie się 28 lutego, w rocznicę odprawionej przez księdza Popiełuszkę w 1982 r. pierwszej mszy za ojczyznę, a zakończy 3 listopada, w rocznicę pogrzebu księdza.

Jego uczestnicy będą modlić się codziennie przez 37 tygodni tekstem modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego, raz w tygodniu przeczytają fragment jego nauczania, podejmą postanowienie wyrzeczenia się "złych słów, ocen, obmowy, agresji wobec bliźnich i siebie samego" przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, a także postarają się zrobić coś dobrego dla osób w potrzebie.

Do włączenia się w akcję zaproszone są wspólnoty parafialne i religijne oraz indywidualni wierni. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w akcji przy grobie ks. Jerzego, mogą znaleźć teksty modlitwy i litanii za wstawiennictwem ks. Popiełuszki, fragmenty jego nauczania i inne materiały pod tym adresem

Kim był ks. Jerzy Popiełuszko?


Posłuchaj

Audycja "Klub ludzi ciekawych wszystkiego" Hanny Marii Gizy poświęcona postaci księdza Jerzego Popiełuszki. (PR, 5.06.2010) 52:29
+
Dodaj do playlisty

 

Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu.  Po maturze, w 1965 roku, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Już po pierwszym roku studiów został skierowany do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Odbywał ją w jednostce dla kleryków o zaostrzonym rygorze, co było elementem represji wobec Kościoła w Polsce. Tam Jerzy Popiełuszko zderzył się z pierwszymi szykanami i przemocą fizyczną. 

Lubił słuchać ludzi

W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Został skierowany jako wikariusz na swą pierwszą placówkę duszpasterską w Ząbkach k. Warszawy.

"Młodzież Jerzego zbierała dary, które co kilka tygodni zanoszono do zakładu wychowawczego. Jego wizja Kościoła nie ograniczała się do eschatologii. Widział Kościół bardzo konkretnie, w wymiarze ludzkich potrzeb" - mówił w jednym z wywiadów proboszcz parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, ks. Tadeusz Karolak.

– Młody Popiełuszko nie był człowiekiem szczególnie wyróżniającym się – mówił Wojciech Dmochowski w audycji "Mieć 19 lat". – Lubił słuchać ludzi i im pomagać, ale nie był kimś, kto się wybijał, o kim można powiedzieć, że zapowiada się na wielkiego kapłana.


Posłuchaj

19-letni Jerzy Popiełuszko – wstąpienie do seminarium, plany, nadzieje, a wszystko w trudnych politycznie czasach. Audycja Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego "Mieć 19 lat. (PR, 28.12.2005) 2:50
+
Dodaj do playlisty

 

Msze za Ojczyznę

Po powstaniu "Solidarności" ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, warszawscy hutnicy określili go swoim kapelanem, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. W czerwcu 1980 roku został wikariuszem w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wówczas narodziła się także idea mszy za Ojczyznę, które stawały się demonstracjami sprzeciwu wobec władz.

Wykazywał się niezłomnością w głoszonych poglądach. Pomagał represjonowanym, był wsparciem dla robotników i ich rodzin. Władze PRL uznały jego działalność za szkodliwą dla systemu komunistycznego. Swoją działalność oparł na sentencji: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". 


Posłuchaj

Ostatnie homilie księdza Jerzego Popiełuszki. (Radio "Solidarność", 1984) 57:18
+
Dodaj do playlisty

 

Zamordowany przez esbecję

19 października 1984 roku ks. Jerzy odprawiał mszę w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Podczas powrotu do Warszawy samochód prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpieki, ubranych w mundury drogówki. Esbecy uprowadzili zarówno księdza, jak i Chrostowskiego. Kierowcy udało się uciec, a ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany.


Posłuchaj

Ostatnie medytacje różańcowe księdza Jerzego Popiełuszki, wygłoszone w dniu jego morderstwa. (Radio "Solidarność", 19.10.1984) 14:55
+
Dodaj do playlisty

 

Ciało księdza Jerzego Popiełuszki odnaleziono 31 października 1984, a 3 listopada odbył się pogrzeb kapelana Solidarności.

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie zgromadził wielotysięczne tłumy i przekształcił się w wielką manifestację. Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas Solidarności. Duchowny został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem licznych pielgrzymek.

Proces toruński 

Proces morderców ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczął się 27 grudnia 1984 roku przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. Tego dnia prokurator Leszek Pietrasiński odczytał akt oskarżenia dotyczący czterech oficerów Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – kpt. Grzegorza Piotrowskiego, naczelnika wydziału Departamentu IV, por. Leszka Pękali, por. Waldemara Chmielewskiego oraz płk Adama Pietruszki, zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW.

7 lutego 1985 roku zapadły wyroki. Piotrowski (25 lat więzienia), Pękala (15 lat więzienia) i Chmielewski (14 lat więzienia) zostali oskarżeni i skazani za uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, ich przełożony Adam Pietruszka (25 lat więzienia) – za sprawstwo kierownicze zbrodni. 

Pełnomocnikami oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziców i brata ks. Popiełuszki, byli znani opozycyjni adwokaci – Edward Wende, Jan Olszewski, Krzysztof Piesiewicz i Andrzej Grabiński.

Wyroki sprawców zostały skrócone specjalnym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka. 

Beatyfikacja

Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie audiencji generalnych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do ojczyzny. Mówił o nim we Włocławku w 1991 roku, upominając się o miejsce księdza Jerzego w kulturze europejskiej.


Posłuchaj

- Nie jest łatwo być Polakiem, ale to, co kosztuje, jest warte. Doświadczenia ostatnich miesięcy dopomagają nam w tym – podkreślał Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi. (BBC, 12.02.1985) 2:28
+
Dodaj do playlisty

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku. Na ołtarze wyniósł go papież Benedykt XVI.

im/sa/bm/PAP

Polecane

Wróć do strony głównej