Egzamin ósmoklasisty z matematyki zakończony. Jakie był zadania? Mamy arkusz

2024-05-15, 15:14

Egzamin ósmoklasisty z matematyki zakończony. Jakie był zadania? Mamy arkusz
Ósmoklasiści napisali egzamin z matematyki.Foto: PAP/Lech Muszyński

Zakończył się drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą ósmoklasiści. Tym razem uczniowie zmierzyli się z matematyką. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki rozwiązywany przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swoje stronie internetowej.

Arkusz zawiera 19 zadań. Wśród nich było 15 zadań zamkniętych i cztery otwarte. Wśród zadań były zarówno zamknięte, czyli takie, w których m.in. uczeń wybiera jedną spośród podanych lub wskazuje, które z podanych odpowiedzi są prawdziwe albo fałszywe, jak i zadania otwarte, czyli takie, w których zdający musi udzielić odpowiedzi.

ZOBACZ: ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI>>>

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach oraz wykonywać obliczenia procentowe. Musieli wykazać się także m.in. umiejętnością odczytywania danych z wykresów i diagramów, obliczeń na ułamkach, procentach, posługiwania się czasem, rozwiązywania równań z dwoma i z trzema niewiadomymi, przekształcania równań, obliczania prawdopodobieństwa. Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.

Zadania zamknięte

Jedno z zdań zamkniętych brzmiało: "Wypisano ułamki spełniające łącznie następujące warunki: mianownik każdego z nich jest równy 4; licznik każdego z nich jest liczbą naturalną większą od mianownika; każdy z tych ułamków jest większy od liczby 3 oraz mniejszy od liczby 5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich ułamków spełniających powyższe warunki jest A. sześć. B. siedem. C. osiem. D. dziewięć".

Inne zamknięte zdanie brzmiało: "Podróż pociągiem z Olsztyna do Gdyni planowo trwa 2 godziny i 54 minuty. Pewnego dnia pociąg wyjechał z Olsztyna punktualnie o wyznaczonej godzinie, ale przyjechał do Gdyni z czterominutowym opóźnieniem o godzinie 17:31. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pociąg wyjechał z Olsztyna o godzinie A. 14:27 B. 14:41 C. 14:31 D. 14:33".

Jeszcze inne zadanie zamknięte zilustrowane było wykresem, na którym przedstawiono zależność pola pomalowanej powierzchni od ilości zużytej farby, przy czym pole pomalowanej powierzchni było wprost proporcjonalne do ilości zużytej farby. Uczniowie mieli ocenić, prawdziwość dwóch zdań, w których podano jaką ilość farby zużyto do pomalowania określonej powierzchni.

Zadania otwarte

Pierwsze z zadań otwartych brzmiało: "Ela i Ania dostały w prezencie po jednym zestawie puzzli o takiej samej liczbie elementów. Ela ułożyła 2/5 swoich puzzli, a Ania 1/3 swoich. Dziewczynki ułożyły łącznie 440 elementów. Oblicz, z ilu elementów składa się jeden zestaw puzzli".

Inne zadanie otwarte brzmiało: "Pan Jan sprzedał w swoim sklepie 120 kg truskawek. Połowę masy tych truskawek sprzedał w dużych opakowaniach, 10 proc. masy truskawek – w średnich, a pozostałe truskawki w małych opakowaniach. W tabeli podano informacje dotyczące sprzedaży truskawek w sklepie pana Jana". Z tabeli wynika, że duże opakowanie zawiera kilogram truskawek i trzeba za nie zapłacić 18 zł, średnie to 0,5 kg - kosztuje 10 zł, małe opakowanie to 0,25 kg - kosztuje 6 zł. Uczeń miał obliczyć jaką kwotę otrzymał pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek.


Posłuchaj

Ósmoklasiści napisali egzamin z matematyki (IAR) 0:30
+
Dodaj do playlisty

W innym zadaniu zilustrowanym prostokątem, który podzielono na trzy trójkąty, trzeba było obliczyć pole trapezu, który powstał w wyniku wpisania trójkątów. W ostatnim zadaniu zamkniętym zilustrowanym dwoma wieżami z klocków trzeba było obliczyć różnicę wysokości obu wież. Wieże były one z trzech jednakowych klocków w kształcie sześcianu i jednego klocka w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Każda wieża była zbudowana z dwóch klocków. Uczniowie mieli podaną długość krawędzi sześcianu oraz długość podstawy ostrosłupa i jego objętość.

Egzamin z matematyki trwał 100 minut; dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.

Uczniowie  z Ukrainy

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z matematyki rozwiązywany przez uczniów z Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu wraz ze swoimi polskimi rówieśnikami, był treściowo tożsamy z arkuszem standardowym, ale instrukcja została przetłumaczona na język angielski, a polecenia do zadań oraz zadania były w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej. Rozwiązania zadań uczniowie mogli zapisywać w języku ukraińskim lub polskim. Czas rozwiązywania arkusza z matematyki – w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego – nie był wydłużony.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY:


IAR/PAP/pkur

Polecane

Wróć do strony głównej