REKLAMA

Wynagrodzenie minimalne może znacząco wzrosnąć. Rewolucyjne plany

2024-05-23, 09:49

Wynagrodzenie minimalne może znacząco wzrosnąć. Rewolucyjne plany
Płaca minimalna może wzrosnąć.Foto: Shutterstock/ Virrage Images

Ministerstwo pracy chce, aby płaca minimalna zmierzała do 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Zapowiedź padła z ust szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na antenie radiowej Trójki. Przedsiębiorcy wyliczyli, że to oznaczałoby podwyżkę o 850 złotych do poziomu 5150 złotych brutto.

Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje wyższą podwyżkę pensji minimalnej niż rekomenduje Unia Europejska . Chce, by minimalne wynagrodzenie wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oznaczałoby to, jak szacują eksperci, wzrost płacy minimalnej od 2025 r. o 19,7 proc., czyli o 850 zł.

W świetle dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka orientacyjnych wartości referencyjnych. Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym.

Wartość referencyjna

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której należy perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Resort pracy zaznacza, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.

REKLAMA

"To wartość o charakterze kierunkowym - powinniśmy do niej dążyć, ale nie jest to obligatoryjna. Dlatego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której Polska ma perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie" - napisał resort.

Wzrost wynagrodzeń w 2025 roku

Pojawiło się wspólne stanowisko central związkowych ws. wynagrodzeń w 2025 roku. Chcą by płaca minimalna wzrosła o 350 zł. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" przedłożyły rządowi wspólną propozycję w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku. Centrale chcą m.in., by wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły minimum 9,44 proc. a w państwowej sferze budżetowej co najmniej 15 proc..

Postulują, by płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 4650 złotych. Porównując do lipca tego roku byłyby więc to wzrost 8,14 proc. (o 350 zł) Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2024 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024.

Pracodawcy z kolei apelują o zamrożenie płacy minimalnej. Chcą by wynosiła 4 300 zł, czyli była na poziomie tej, która będzie obowiązywać od 1 lipca.

REKLAMA

Rząd poda płacę minimalną na 2025 rok najpóźniej na początku czerwca 2024.

Czytaj także:

PR24/IAR/PAP/mib

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej