more_horiz

"Opozycja urządziła nagonkę na projekt ustawy". Piontkowski rozwiewa wątpliwości ws. prawa oświatowego

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2022 08:25
- Prezydenci wielu miast, w tym Warszawy, próbowali wprowadzać zajęcia do szkół bocznymi drzwiami. Niejako zmuszali szkoły, aby przyjmowały niektóre organizacje z konkretnymi programami. Pomijano przy tym konsultacje z rodzicami na temat treści zajęć. Prawo oświatowe powinno ograniczyć samowolę samorządów, które wykraczały poza swoje kompetencje - mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zagłosowała za odrzuceniem w całości nowelizacji ustawy z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 oczywistością jest, że totalna opozycja, która dysponuje większością w Senacie, odrzuci projekt ustawy. - Podaje przy tym wiele nieprawdziwych informacji, urządzając nagonkę medialną na projekt ustawy, na część zapisów. Wydaje się jednak, że Sejm przyjmie projekt ustawy. W obozie Zjednoczonej Prawicy panuje konsensus w tej sprawie - powiedział Dariusz Piontkowski.

Ustawa nawiązuje też do poprzedniego aktu prawnego, zawetowanego przez prezydenta RP. - Projekt posiada jednak pewne elementy różniące. Jest mowa o wzmocnieniu pozycji kuratora, ale nie ma zapisu, który budził u prezydenta największe obawy, dotyczące tego, że organ nadzoru pedagogicznego, po wprowadzeniu tzw. ostatecznych zaleceń dla dyrektora szkoły, który ich nie przestrzegał, mógł doprowadzić do odwołania dyrektora. Nie ma też zapisów o przekazywaniu danych o nauczycielu z systemu informacji oświatowej do ZUS - stwierdził wiceszef MEiN.

Najwięcej emocji budzi powrót do przepisów blokujących organizacjom pozarządowym możliwość współpracy ze szkołami i przedszkolami, w tym prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. - W projekcie poselskim pojawiły się zapisy częściowo nawiązujące do projektu prezydenckiego ws. trybu wchodzenia organizacji pozarządowych do szkół, który przewidywał zwiększenie roli rodziców. Projekt poselski częściowo konsumuje postulaty prezydenta. Zapisano konsultacje, które musi przeprowadzić Rada Rodziców, zanim wyda opinię dla dyrektora, czy dana organizacja powinna funkcjonować w szkole. Wiem, że posłowie spotykali się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, ale ostateczna decyzja ws. projektu ustawy będzie należała do prezydenta. Nowością jest to, że dana organizacja ma obowiązek przedstawić scenariusz zajęć, materiały dydaktyczne i informacje o osobach prowadzących zajęcia. Tym samy poszerzamy wiedzę rodziców - tłumaczył Piontkowski.    

- Prezydenci wielu miast, w tym Warszawy, próbowali wprowadzać zajęcia do szkół bocznymi drzwiami. Niejako zmuszali szkoły, aby przyjmowały niektóre organizacje z konkretnymi programami. Pomijano przy tym konsultacje z rodzicami na temat treści zajęć. Prawo oświatowe powinno ograniczyć samowolę samorządów, które wykraczały poza swoje kompetencje. Dotyczą one administrowania szkołami, a nie ingerowania w działalność programową i merytoryczną - dodał wiceszef MEiN. 

Posłuchaj
15:12 PR24 2022_11_24-07-07-28.mp3 Dariusz Piontkowski gościem Stanisława Janeckiego (24 pytania - Rozmowa poranka)

Senat ma czas do 7 grudnia na podjęcie decyzji w sprawie Prawa oświatowego. 

Więcej w nagraniu.

* * *

Audycja: 24 pytania - Rozmowa poranka

Prowadzi: Stanisław Janecki

Gość: Dariusz Piontkowski (wiceminister edukacji)

Data emisji: 24.11.2022

Godzina emisji: 7.06

PR24/jt/kor

Zobacz także

Zobacz także