more_horiz

Eksperci: spadkowy trend inflacji się utrzymuje, co otwiera przestrzeń do obniżki stóp procentowych

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023 10:00
To czy inflacja spada o 1 czy pół punktu w kolejnym miesiącu ma mniejsze znaczenie. Liczy się przede wszystkim trend, a ten jest wyraźnie spadkowy i wszystko znacząco negatywnie nawet istotna podwyżka płacy minimalnej. Dlatego też nie należy spodziewać się podwyżki stóp procentowych w czerwcu, a raczej możliwe są w końcu roku ich spadku - mówili goście audycji "Rządy Pieniądza": Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP i Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji za maj
GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji za majFoto: Shutterstock/NDAB Creativity

Goście audycji rozmawiali m.in o oczekiwanych poziomach inflacji i stóp procentowych, a także o możliwym wpływie znacznego wzrostu wynagrodzeń minimalnych na inflację.

- Jesteśmy w długiej fazie spadku inflacji i to czy w danym miejscu jest on nieco większy czy nieco mniejszy jest mniej ważne nip to czy ten trend utrzymamy. Prawdopodobne jest, że tak. Warto też popatrzeć, co się złoży na dane  inflacji, ale te informacje będą dopiero za dwa tygodnie. Istotne będzie na pewno to czy bardzie towary, a jeśli tak to, jakie, czy usługi spychają dynamikę cen w dół - zaznaczył Piotr Soroczyński.

Zdaniem Mariusza Adamiaka ostateczna inflacja za maj wyniesie ok. 13 proc., choć konsensus rynkowy jest na nieco wyższym poziomie 13,4 proc.

- Gdyby było poniżej 13 proc. to byłaby to bardzo dobra wiadomość pokazująca, że proces dezinflacji jest silny i zejście do jednocyfrowej inflacji pod koniec roku jest bardzo prawdopodobne. To, o czym myślą teraz banki centralne na całym świecie to to, czy procesy inflacyjne, które się utrwaliły po wybuchu wojny na Ukrainie nie zakorzeniły się na tyle mocno, że inflacja, co prawda zejdzie doprowadzenie jej do celów inflacyjnych banków centralnych będzie trudne. Mówi się, więc o tym, że Amerykanie być może kolejny raz w tym tygodniu podniosą stopy procentowe a wynoszą one tam już 5,25 proc., co jak na stany zjednoczone to bardzo wysoko. Europejski Bank Centralny wtedy też stopy podniesie - mówił Mariusz Adamiak.

Inflacja spada coraz mocniej

Dodał, że "obawa o dalszą ścieżkę dezinflacji jest najbardziej żywa, ale to, że schodzi ona tak szybko to na pewno dobry prognostyk na przyszłość".

W opinii gości audycji mało prawdopodobne jest, aby stopy procentowe zostały podwyższone na najbliższym czerwcowym posiedzeniu RPP.

- Podwyższenie stąp byłoby molwie tylko gdyby na świecie był jakiż duży nawrót do obaw o gospodarkę, napięcie polityczne. Stopy procentowe już są dość wysokie historycznie. Płyną tam pieniądze, więc uciekają z rynków wschodzących, do których zalicza się Polska. To może zagrażać stabilności waluty a wtedy RPP musiałaby stopy podnieść. Ale jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny - wyjaśniał Mariusz Adamiak.

Zauważył, że możliwa jest raczej jeszcze w tym roku obniżka stóp procentowych także, dlatego, że rynki finansowe spodziewają się ich obniżki także w Stanach Zjednoczonych czy strefie euro.

Wpływ podwyżki płac na inflację

Ekonomiści odnieśli sią również do mających wejść wy życie od lipca a potem spodziewanych od nowego roku znaczących podwyżek płacy minimalnej oraz wpływu tego procesu na inflację.

- Taką podwyżkę trzeba rozpatrywać tak, że pracownicy dostaną większe pieniądze i mogą pójść na zakupy, co wpłynie na inflacji. W mojej ocenie ten czynnik jednak nie będzie mocno działał. Drugi aspekt jest taki, że wywoła to falę wzrostu kosztów wytwarzania. Nastąpi, więc podtrzymanie wysokich cen. Płaca minimalna obejmie 3 mln ludzi, ale rozsądny pracodawca wie, że nie może być tak, iż tylko jedna grupa pracowników dostanie podwyżki z automatu a reszta nie - stwierdził Piotr Soroczyński podkreślając, że nie może być tak, iż "pracownicy o bardzo różnych umiejętnościach, doświadczeniu, podejściu do pracy mają tę samą płacę gdyż bardzo trudno sterować takim zespołem".

Audycję prowadziła Anna Grabowska, zapraszamy do jej wysłuchania.

Posłuchaj
21:53 Goście audycji "Rządy Pieniądza": Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP i Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gosp Goście audycji "Rządy Pieniądza": Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP i Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej mówili o sytuacji gospodarczej w Polsce (Anna Grabowska PR24)

PR24/Anna Grabowska/mk

Zobacz także

Zobacz także