more_horiz

Debiut giełdowy - nowy rozdział w życiu spółki

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2022 13:03
O tym, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie daje wiele możliwości emitentom debiutującym na wszystkich trzech parkietach warszawskiej giełdy, wiemy nie od dziś. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy jak wygląda sam debiut giełdowy oraz z czym wiąże się dla nowych emitentów.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieFoto: Materiały prasowe GPW

Debiut jest integralnym elementem giełdy. To za jego sprawą akcje danej spółki oficjalnie mogą stać się przedmiotem publicznego obrotu na rynku papierów wartościowych. A co to daje spółce? Przede wszystkim możliwość pozyskania kapitału z zewnętrznych źródeł - czyli od inwestorów, przeznaczając fundusze na rozwój czy ekspansję. Jest też wiele innych korzyści jak m.in. wzrost wiarygodności spółki, poprawa jej wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz jej produktów czy usług, uzyskanie rynkowej wyceny spółki.

Debiut giełdowy, oprócz ogromnej szansy zgromadzenia dodatkowego kapitału, związany jest również z licznymi wyzwaniami i wymaganiami. Aby do debiutu mogło dojść, każdy nowy emitent musi przejść drogę wytyczoną przez jasno określone procedury. Obecnie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonują trzy rynki, na których spółka może zadebiutować: Główny Rynek (rynek regulowany, dla spółek o największym kapitale), NewConnect (alternatywny system obrotu, dedykowany spółkom rozwijającym się, o mniejszym kapitale), Catalyst (rynek obligacji). Na każdym z trzech rynków, proces stania się spółką giełdową posiada wiele punktów stycznych, ale też wymaga spełnienia specyficznych dla siebie wymagań.

Jak wygląda dzień debiutu giełdowego?

Sam dzień debiutu to zwieńczenie tego procesu, inauguracja, święto spółki, ale jednocześnie nowy początek otwierający przed spółką kolejny rozdział i wyznaczający kierunek jej dalszej trasy.

Na etapie planowania tej uroczystości dużą rolę odgrywają pracownicy GPW, którzy pomagają przyszłemu emitentowi w organizacji debiutu. Niezależne od tego, na którym z rynków się odbywają, wszystkie debiuty mają części wspólne. Każdy z nich jest wyjątkowy. Wyjątkowość ta zależy w dużej mierze od emitenta i jego chęci do urozmaicenia bazowego scenariusza debiutu. Emitent może zarówno przed, w trakcie, jak również po ceremonii uświetnić ten dzień. Do tej pory, w czasie debiutów odbywały się pokazy, prezentowane były stoiska emitenta wraz z jego produktami, dokonywano również dodatkowej aranżacji całego budynku czy wypuszczano w powietrze konfetti - to tylko kilka przykładów wprowadzonych urozmaiceń debiutów w ciągu ostatnich trzech dekad funkcjonowania warszawskiego parkietu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest otwarta na tego typu rozwiązania i zachęca nowych emitentów do uatrakcyjniania debiutów. Każda zainteresowana debiutem osoba, potencjalny czy obecny inwestor może wziąć udział w uroczystości odbywającej się na Sali Notowań w siedzibie GPW, a w razie braku możliwości fizycznego udziału, śledzić debiut poprzez transmisję wydarzenia na kanale YouTube GPW. Informacje o zaplanowanych debiutach można znaleźć na www.gpw.pl.

A co po debiucie?

Choć nie ma takiego prawnego obowiązku wskazane jest, aby spółka po debiucie utrzymywała relacje z inwestorami, organizując m.in. spotkania z analitykami, zarządzającymi funduszami, mediami finansowymi, czy prowadząc aktywną politykę informacyjną przez stronę internetową. Brak rozbudowanych relacji inwestorskich zmniejsza bowiem zainteresowanie inwestorów spółką, ograniczając płynność jej akcji, a tym samym pogarszając jej wycenę. Aby stworzyć warunki do rozwoju właściwych relacji z inwestorami, warszawska giełda już kilka lat temu przyjęła kodeks dobrych praktyk (corporate governance), dzięki czemu polski rynek kapitałowy stał się bardziej przejrzysty, a tym samym jeszcze bardziej konkurencyjny w Europie. Ponadto, GPW aktywnie wspiera spółki organizując wydarzenia z udziałem emitentów. Dobrym przykładem są cykliczne wydarzenia „GPW Innovation Day”, w czasie których wiele spółek ma szanse zaprezentować się szerszej publiczności oraz potencjalnym inwestorom.

Posłuchaj
12:32 BEREBECKI ok.mp3 Debiut giełdowy – nowy rozdział w życiu spółki. Gościem podcastu jest Emil Berebecki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

Emil Berebecki, GPW/art. sponsorowany

Zobacz także

Zobacz także