more_horiz
Gospodarka

Odroczenie spłaty kredytów. ZBP zapewnia: wnioski będą rozpatrywane szybko

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2020 14:09
Banki szybko będą rozpatrywać wnioski o odroczenie - na trzy miesiące - spłaty rat kredytów - deklaruje w komunikacie Związek Banków Polskich. Kredytodawca będzie musiał uzasadnić, że odroczenie jest konieczne ze względu na sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne. Foto: shuterstock, By SFIO CRACHO

-Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu - czytamy.

Wyjaśniono, że ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów. Jak wynika z informacji ZBP, kredytobiorcy będą musieli uzasadnić konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19.

- Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy - napisano.

Mniej opłat, ułatwienia dla klientów

- Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych - poinformowano. Zadeklarowano, że składanie tych wniosków możliwe będzie w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Zapewniona ma być możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.

Jak informuje ZBP, banki "wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19.". Jednocześnie banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy - dodano.

Zachęta do rezygnacji z gotówki

- Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 zł. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych - czytamy.

ZBP apeluje też do władz o pilne wdrożenie pakietu, łagodzącego skutki pandemii dla gospodarki.

PolskieRadio24.pl, ZBP, PAP, md