more_horiz
Gospodarka

Nowe zasady VAT dla dostawców nośników energii i praw do emisji CO2. Resort finansów wprowadza zmiany

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2023 11:00
Od soboty, 1 kwietnia, zaczyna działać odwrotne obciążenie VAT dla gazu, prądu i praw do emisji CO2 w sytuacji, jeśli są one sprzedawane poprzez giełdę, rynek regulowany lub zorganizowaną platformę obrotu – informuje Ministerstwo Finansów.
Odwrotne obciążenie VAT wobec dostawców nośników energii stosują m.in. Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania.
Odwrotne obciążenie VAT wobec dostawców nośników energii stosują m.in. Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania.Foto: Twitter/Gaz-System

Przepisy, na mocy których wprowadzane jest odwrotne obciążenie VAT dla energii elektrycznej, gazu i praw do emisji CO2, jeśli są one przedmiotem obrotu giełdowego, będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r. – wskazał resort finansów.

Kto jest płatnikiem tego typu VAT?

"Rozwiązanie zakłada, że podatnikami są nabywcy lub usługobiorcy w zakresie dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w sytuacji gdy są one dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na: giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” – wyjaśnił resort finansów.

To pomoże polskiej energetyce

Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego systemu giełdowego i było oczekiwane przez zainteresowane branże związane z energetyką.

"Przepisy te mogą być wprowadzone przez państwa UE na podstawie art. 199a ust. 1 lit. a oraz e dyrektywy VAT. Odwrotne obciążenie VAT stosują m.in. Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania"– wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Podmioty zamierzające dokonywać takich czynności, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności, stosowne zawiadomienie. Regulacje dostosowujące JPK_VAT do tej regulacji (odwrotne obciążenie VAT) są obecnie przedmiotem konsultacji publicznych.


PR24/PAP/sw