more_horiz
Gospodarka

Nowelizacja Kodeksu pracy. Sprawdź, co się zmienia

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2023 10:30
W środę 26 kwietnia zaczęła obowiązywać kolejna w tym roku nowelizacja Kodeksu pracy. Ma ona m.in. zwiększyć przewidywalność zatrudnienia, poprawić warunki pracy i dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom.
Zmienia się kodeks pracy.
Zmienia się kodeks pracy.Foto: Shutterstock/Grand Warszawski

21 lutego br. weszły w życie nowe przepisy regulujące kontrolę trzeźwości pracowników, a 7 kwietnia - przepisy regulujące pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca dwie unijne dyrektywy będzie obowiązywać od 26 kwietnia tego roku.

Od 26 kwietnia, po wejściu w życie nowych przepisów, umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawierane na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 i krótszy niż 12 miesięcy; 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Posłuchaj
00:30 12325318_1.mp3 Marlena Maląg o nowych zasadach umów o pracę. Źródło: IAR 

Ponadto pracodawcy będą zobowiązani do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy na czas określony. Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, będzie się stosować przepisy dotychczasowe - podkreślono.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być znacząco rozszerzona, m.in. o zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, a w przypadku pracy zmianowej – zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę.

Pracodawca będzie musiał informować pracowników o wolnych stanowiskach pracy i możliwościach awansu. Każdy pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy: trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin i kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin.

Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą; nie będzie też mógł w umowie o pracę stosować zapisów zabraniających pracownikowi podjęcia innej pracy zarobkowej, chyba że zostaną zawarte odpowiednie i dobrze sformułowane umowy o zakazie konkurencji.

Dni wolne

Pracownikowi będzie przysługiwał nowy rodzaj urlopu pracowniczego niezwiązanego z rodzicielstwem, tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Będzie można z niego skorzystać, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny, który tego wymaga z poważnych względów medycznych lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.

Ponadto, pracownik w ciągu roku kalendarzowego będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do pensji w wysokości połowy wynagrodzenia.

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy.

Ponadto pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia nie będzie można, bez jego zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, zatrudniać w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy i delegować poza stałe miejsce pracy.

Zapraszam do wysłuchania audycji, którą prowadziła Justyna Golonko.
Posłuchaj
05:28 Sylwia Ziemacka z Fundacji Share The Care komentuje nowe przepisy prawa pracy dotyczące tzw. work-life balance, które mają ułatwić rodzicom godzenie ż Sylwia Ziemacka z Fundacji Share The Care komentuje nowe przepisy prawa pracy dotyczące tzw. work-life balance, które mają ułatwić rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym w audycji "Ekspres Gospodarczy" w Programie 1 Polskiego Radia ("Ekspres Gospodarczy" Justyna Golonko PR1)
 

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ GT/ PR1/ mib