more_horiz
Gospodarka

Jakie jest największe zagrożenie dla polskiego systemu finansowego? Oto analiza KSF

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022 18:37
Sektor bankowy pozostaje wysoce odporny - wynika z raportu NBP, z którym zapoznał się Komitet Stabilności Finansowej (KSF). W komunikacie po posiedzeniu KSF dodano, że najistotniejszym źródłem zagrożeń dla polskiego systemu finansowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz słabość niektórych instytucji.
Nadal utrzymuje się silny wzrost cen na rynku mieszkaniowym - czytamy w informacji Komitetu Stabilności Finansowej
Nadal utrzymuje się silny wzrost cen na rynku mieszkaniowym - czytamy w informacji Komitetu Stabilności FinansowejFoto: Shutterstock/Fotokon

"Członkowie Komitetu zapoznali się z Raportem o stabilności systemu finansowego przygotowywanym przez NBP. W Raporcie oceniono, że sektor bankowy pozostaje wysoce odporny, nawet w sytuacji jednoczesnej materializacji kilku źródeł ryzyka" - napisano w komunikacie Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym.

Ryzyko związane z kredytami walutowymi

"Członkowie Komitetu zasadniczo podzielili ocenę NBP podkreślając, że nadal najistotniejszym źródłem zagrożeń dla polskiego systemu finansowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz słabość niektórych instytucji w kontekście możliwości wystąpienia efektu zarażania" - dodano.

Wskazano na wysoką niepewność makroekonomiczną i geopolityczną, wynikającą z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Komitet zauważa także zjawisko presji związanej z oczekiwaniami dotyczącymi wsparcia dla kredytobiorców, którego koszty będą obciążać banki.

Wzrost kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych

Komitet zwrócił uwagę, że ze względu na silny wzrost kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych w najbliższym okresie przewiduje się zwiększenie zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców i zebranie dodatkowych składek od kredytodawców, co wraz z propozycjami powszechnych wakacji kredytowych będzie wiązać się z dodatkowymi, istotnymi kosztami dla sektora bankowego w kolejnych latach.

Nadal rosną ceny mieszkań

Jak poinformowan, z podsumowania bieżących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych wynika, że nadal utrzymuje się silny wzrost cen na rynku mieszkaniowym, szczególnie na rynku pierwotnym, przy jednoczesnym widocznym spadku aktywności na rynku kredytów hipotecznych, co w głównej mierze jest skutkiem stopniowego wzrostu stóp procentowych, a także zmianą wymagań regulacyjnych.

Czytaj także:

Komitet Stabilności Finansowej jest organem właściwym w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. W Komitecie Stabilności Finansowej są reprezentowane cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego tj. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

PR24, akg