more_horiz
Gospodarka

Sieci elektroenergetyczne w Polsce. Wiemy, ile Tauron chce zainwestować w ich rozwój

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023 14:43
Tauron zainwestuje w tym roku w sieci elektroenergetyczne 2,4 mld zł - poinformował koncern. Oznacza to ponad połowę tegorocznych nakładów inwestycyjnych grupy, deklarowanych wcześniej na 4-4,6 mld zł.
Tauron przypomina, że obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana pod kątem współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania
Tauron przypomina, że obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana pod kątem współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilaniaFoto: Shutterstock/Longfin Media

Jak podano w informacji prasowej Taurona, tegoroczna wartość nakładów na dystrybucję to największy kierowany na ten segment strumień finansowy w ostatnich latach. Środki te zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE, oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Strategia inwestycyjna

- Z naszych analiz wynika, że na realizację ambitnej strategii inwestycyjnej tylko do 2030 r. potrzebujemy w obszarze dystrybucji dodatkowych środków finansowych na poziomie około 11,5 mld zł - powiedział cytowany prezes Taurona Paweł Szczeszek.

- Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego, ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie - wyjaśnił Szczeszek.

Sieć musi być modernizowana

Tauron przypomina, że obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana pod kątem współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania.

Przed operatorami sieci dystrybucyjnej stoją więc wyzwania dotyczące m.in. zbudowania segmentu usług elastyczności, wdrożenia systemu informacji o rynku energii elektrycznej, masowej wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu oraz dostosowania sieci dystrybucyjnych do rozwijającej się dynamicznie energetyki prosumenckiej, OZE oraz do elektromobilności.

Prezes spółki Tauron Dystrybucja Radosław Pobol ocenił, że jednoczesna realizacja dotychczasowych zadań i odpowiedź na nowe wyzwania, wymuszają zmianę poziomu i kierunków inwestowania.

- Jeżeli tak dużo środków musi być przeznaczanych na dostosowanie sieci do rozwijającego się tak dynamicznie OZE, to jest ich mniej na modernizację i utrzymanie istniejącego majątku sieciowego - zastrzegł Pobol.

Tauron przypomniał, że nowe regulacje unijne i krajowe stawiają przed operatorami wymóg przeprowadzenia inwestycji z uwzględnieniem dalszej poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii (CTP, CP). Są to wskaźniki określające m.in. możliwy dopuszczalny czas jednostkowy oraz łączny przerw w dostawie energii dla klientów. Ich dotrzymanie wymaga utrzymania i stałej poprawy niezawodności sieci, zmniejszenia awaryjności oraz ciągłej rozbudowy, które z kolei wymagają znacznych nakładów finansowych - podkreślono.

Potrzebny mechanizm wsparcia inwestycji

Koncern zasygnalizował, że z uwagi na ograniczone środki, jakimi dysponują operatorzy, bez zapewnienia mechanizmów wsparcia i finansowania zewnętrznego istnieje zagrożenie, że cele założone w tych politykach i strategiach mogą nie zostać zrealizowane. Będzie to wynikać z braku odpowiednich środków inwestycyjnych na sieci dystrybucyjne energii elektrycznej.

Tauron wskazał przy tym, że od kilku lat utrzymują się rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii.

W ostatnich trzech latach średniorocznie Tauron Dystrybucja przyłącza do swojej sieci ok. 40 tys. nowych klientów. W 2022 r. zostało dodatkowo przyłączonych do sieci spółki ponad 105 tys. mikroinstalacji. Na koniec 2022 r. w sieci spółki pracowało ich już 378,5 tys. o mocy ponad 2,917 GW.

Do kluczowych inwestycji sieciowych realizowanych przez Tauron Dystrybucję w woj. śląskim należy budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV Pyrzowice Lotnisko wraz z liniami zasilającymi, umożliwiająca rozbudowę śląskiego portu lotniczego. Kolejne kompleksowe działanie to poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny (w perspektywie do 2029 r.). W północnej części regionu prowadzona jest przebudowa Głównego Punktu Zasilania Herby.

Na terenie Dolnego Śląska największe inwestycje sieciowe Taurona Dystrybucji to modernizacja rozdzielni w stacji 400/110 kV Tucznawa, budowa linii kablowej wysokiego napięcia Krzywa - Bolesławiec Tysiąclecia, modernizacja i rozbudowa stacji Pasikurowice oraz stacji Czechnica.

W woj. małopolskim z dużych zadań sieciowych trwają budowy Głównych Punktów Zasilania Kurdwanów, Zawada i Muchówka wraz z powiązaniami liniowymi. W woj. opolskim trwa budowa dużej stacji wysokiego napięcia 110/15 kV Gogolin wraz z liniami 110 kV.

Podczas marcowej konferencji wynikowej Grupy Tauron wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma podał, że w tym roku koncern zamierza przeznaczyć na inwestycje 4-4,6 mld zł. W ub. roku nakłady te wyniosły 3 mld 962 mln zł i były wyższe wobec 2021 r. o 35 proc., gdy wyniosły 2 mld 932 mln zł.

Surma zasygnalizował, że kluczowe wydatki będą w tym roku dokonywane w segmentach dystrybucji oraz OZE. Wartość inwestycji w tym drugim segmencie oszacował na ok. 1 mld zł.

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk

REKLAMA