more_horiz
Gospodarka

Trudniej o kredyt dla biznesu. Banki zaostrzają warunki przyznawania

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020 16:10
Pierwszy kwartał tego roku to zaostrzanie kryteriów kredytowych dla biznesu przez banki. W drugim kwartale będzie kontynuacja tego trendu - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 24 banków przez Narodowy Bank Polski.
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.Foto: shutterstock, Proxima Studio

- Ankietowane banki już w pierwszym kwartale 2020 r. dokonały zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej - poinformował bank.

>>> CZYTAJ TAKŻE Główny Skarbnik NBP: nie wypłacajmy oszczędności, one są bezpieczne w banku

- W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Jednocześnie większość banków zaoferowała obecnym kredytobiorcom czasowe zawieszenie spłat rat kredytów - dodano.

NBP.jpg
RPP kolejny raz tnie stopy procentowe. Spadnie oprocentowanie kredytów

W komunikacie napisano, że zaostrzanie polityki kredytowej ma być kontynuowane w drugim kwartale br., a skala tego zaostrzenia będzie znaczna. Dodano, że "banki spodziewają się przy tym spadku popytu na większość kategorii kredytu".

>>> CZYTAJ TAKŻE Lokaty w polskich bankach coraz niżej oprocentowane. Zmalał też popyt na kredyty

Z ankiety przeprowadzonej przez bank wynika, że w pierwszym kwartale 2020 r. banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw i jednocześnie nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów.

- Banki odnotowały dalszy spadek popytu na kredyty zgłaszane przez przedsiębiorstwa - napisano. - W drugim kwartale 2020 r. banki przewidują bardzo silne zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich kategoriach kredytów, zwłaszcza na kredyty długoterminowe dla MSP, oraz spadek popytu, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw - dodano.

Ankietowane banki zaostrzyły kryteria oraz większość warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, z wyjątkiem pozaodsetkowych kosztów kredytu.

>>> CZYTAJ TAKŻE NBP przekaże swój zysk. Podano, jaka suma zasili budżet państwa 

- W pierwszym kwartale 2020 r. banki zaobserwowały umiarkowany wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe - czytamy. Z danych NBP wynika, że w kolejnym kwartale banki deklarują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz oczekują bardzo silnego spadku popytu na kredyt.

Wedle NBP w pierwszym kwartale 2020 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz wszystkie warunki ich udzielania.

>>> CZYTAJ TAKŻE Eksperci: po zmianie metod liczenia rezerw NBP może przekazać zysk do budżetu

- Ankietowane podmioty zaobserwowały spadek popytu na kredyty konsumpcyjne - podał bank.

Dodał, że w drugim kwartale 2020 r. banki planują jeszcze silniej zaostrzyć politykę kredytową oraz oczekują głębokiego spadku popytu.

PAP, PR24, akg