more_horiz
Gospodarka

"Potwierdza wiarygodność naszej polityki". Optymistyczne prognozy agencji Fitch dla Polski

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2020 10:50
Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg Polski wzrośnie w 2020 r. do 8,2 proc. PKB, w 2021 r. wyniesie 5,4 proc. PKB, a w 2022 r. obniży się do 4 proc. PKB.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock

Rating na poziomie A- odzwierciedla zróżnicowaną gospodarkę Polski, charakteryzującą się stabilnym wzrostem i solidnymi ramami polityki ekonomicznej, w połączeniu z członkostwem w UE.

Jest to równoważone niższym PKB per capita i stosunkowo wysokim (choć malejącym) długiem zagranicznym netto, w porównaniu do państw z koszyka ratingowego" - napisano w komunikacie.

Optymistyczne szacunki wzrostu

Fitch prognozuje, że deficyt sektora gg Polski wzrośnie w 2020 r. do 8,2 proc. PKB, w 2021 r. wyniesie 5,4 proc. PKB, a w 2022 r. obniży się do 4 proc. PKB. W swoich prognozach Fitch uwzględnia wszystkie zapowiedziane wydatki sektora.

"Prognozy Fitch odzwierciedlają bardziej optymistyczne szacunki wzrostu gospodarczego w porównaniu do szacunków rządu, a także oczekiwanie, że środki pomocowe nie zostaną w pełni wykorzystane" - napisano w komentarzu.

Fitch szacuje, że dług sektora gg na koniec 2020 r. wyniesie 59,2 proc. i ustabilizuje się na tym poziomie w latach 2021-2022.

We wrześniu agencja Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 r. do -3,5 proc. z -3,2 proc. W 2021 r. Fitch prognozuje wzrost na poziomie 4,5 proc., a w 2022 r. wzrost o 3,3 proc.

warszawa panorama warszawy free sghut 1200.jpg
Agencja Moody's: dobre perspektywy dla polskiej gospodarki, ale także wyzwania

Fitch spodziewa się, że PKB skurczy się o 3,5 proc. w 2020 r., po czym powróci do wzrostu o 4,5 proc. w 2021 r. i 3,3 proc. w 2022 r. Oczekuje się, że wzrost inwestycji będzie solidny w 2021 r. (5,8 proc. w ujęciu realnym, po spodziewanym 4-proc. spadku w 2020 r.) wraz ze wzrostem absorpcji środków UE - poinformowano w komunikacie.

Ostrożniejsze nastroje

"Konsumpcja prywatna również odbije, chociaż utrzymująca się niepewność może spowodować, że nastroje gospodarstw domowych będą ostrożniejsze niż w ostatnich latach" - dodano.

Zdaniem agencji Fitch, ryzyko dla wzrostu stanowi możliwość nałożenia nowych obostrzeń sanitarnych, jeśli liczba osób zarażonych koronawirusem wzrośnie.

W ocenie Fitch, ostatnie spory wewnątrz kolacji Zjednoczonej Prawicy zagrażają stabilności rządów, jednak przedterminowe wybory z tego powodu wydają się mało prawdopodobne.

Sytuacja polityczna

"Wydaje się, że wewnętrzne spory dotyczące ustawodawstwa zagrażają stabilności rządzącej koalicji Zjednoczonej Prawicy. Będąca u władzy partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) jest największą partią niższej izby parlamentu (Sejmu), ale bez partnerów koalicyjnych brakuje jej większości" - napisano.

"Na tym etapie przedterminowe wybory wydają się mało prawdopodobne. Ze względu na dużą popularność PiS, utworzenie rządu bez tej partii wydaje się mało prawdopodobne i co za tym idzie - naciski opozycji na nowe wybory będą mniejsze. Fitch nie spodziewa się wyraźnych zmian w polityce fiskalnej czy makroekonomicznej w wyniku utrzymującej się niepewności politycznej" - dodano.

rating 1200.jpg
"Wyraźny spadek, ale później szybkie odbicie". Goldman Sachs o PKB Polski w 2020 r.

Pytania o dług publiczny

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać pozytywne działania względem ratingu: konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która doprowadzi do trwałego spadku długu publicznego w relacji do PKB; - trwała poprawa finansów zewnętrznych, w tym obciążenia zadłużeniem zagranicznym netto; - wzrost PKB, wspierający szybszy wzrost poziomu dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A".

Negatywne działania względem ratingu według Fitch mogą zostać podjęte jeżeli: - dojdzie do trwałego wzrostu długu publicznego, np. z uwagi na brak konsolidacji finansów publicznych w średnim terminie, - dojdzie do pogorszenia standardów rządzenia lub klimatu biznesowego, co negatywnie przełożyłoby się na gospodarkę.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Komentarz MFiPR

- Decyzja agencji Fitch jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, potwierdza skuteczność i wiarygodność prowadzonej w naszym kraju polityki gospodarczej - skomentowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zauważyła, że podstawę do utrzymania wysokiej oceny wiarygodności kredytowej Polski stanowi, wg Fitch, zdywersyfikowana gospodarka, historia stabilnego wzrostu gospodarczego, stabilne ramy makroekonomiczne, a także członkostwo w Unii Europejskiej.

Według szefowej MFiPR, działania realizowane w obszarze polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy pozwolą nie tylko na niwelowanie strat poniesionych w wyniku pandemii, ale również przyczynią się do powiększenia potencjału rozwojowego kraju i regionów.

Dobra wiadomość

- To już druga, dobra wiadomość dla Polski, bo 11 września br. Agencja Moody's nie dokonała oczekiwanej aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to utrzymanie przez Moody’s zarówno długoterminowego ratingu Polski w walucie obcej na poziomie "A2", jak i stabilnej perspektywy tego ratingu. Warto przypomnieć, że już od 2002 r. Moody’s przyznaje Polsce rating na poziomie A2 - taki sam jaki mają m.in.: Irlandia, Słowacja, Islandia i Malta. Na trzecią dobrą wiadomość mam szansę 2 października, kiedy to agencja Standard&Poor's również przedstawi swoją ocenę wiarygodności kredytowej Polski - podsumowała minister.

PAP, PR24, akg