more_horiz
Gospodarka

Lotos chce wypłacić dywidendę. Najpierw jednak poczeka na uchwałę o połączeniu z Orlenem

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2022 16:08
Grupa Lotos przeznaczy 647 mln zł na wypłatę dywidendy za 2021 r., na jedną akcję przypadnie 3,5 zł brutto - podała spółka. Warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie przez walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu.
Grupa Lotos przeznaczy 647 mln zł na wypłatę dywidendy za 2021 r., na jedną akcję przypadnie 3,5 zł brutto
Grupa Lotos przeznaczy 647 mln zł na wypłatę dywidendy za 2021 r., na jedną akcję przypadnie 3,5 zł bruttoFoto: Forum/Łukasz Dejnarowicz

Jak podała spółka w komunikacie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2021 rok. Na wypłatę dywidendy postanowiono przeznaczyć 647 mln zł. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 3,5 zł brutto.

Dzień dywidendy ustalono na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty - na 29 lipca br.

Wypłata pod "szczególnym warunkiem"

W podjętej uchwale zastrzeżono, że wypłata dywidendy z zysku za 2021 r. nastąpi pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy Lotos na PKN Orlen w zamian za akcje, które Orlen wyda akcjonariuszom Grupy Lotos.

W przypadku niespełnienia tego warunku cały zysk netto za rok 2021 wynoszący 2,5 mld zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki.

Plan połączenia podpisany

Tydzień temu PKN Orlen poinformował w komunikacie, że obie spółki uzgodniły już i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku Grupy Lotos do PKN Orlen". "W zamian za akcje Grupy Lotos akcjonariusze gdańskiej spółki otrzymają akcje powiększonego PKN Orlen.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas walnych zgromadzeń, które mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia.

Ustalony w planie połączenia parytet wymiany akcji zakłada, że za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu.

Czytaj także:

PAP/PR24.pl/mk