more_horiz
Gospodarka

Kto otrzyma dodatek węglowy? Sejm zdecydował

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2022 15:06
Sejm uchwalił ustawę o dodatku węglowym w wysokości trzech tysięcy złotych dla gospodarstw domowych. Tym samym posłowie odrzucili poprawkę Senatu, która rozszerzała dodatek na wszystkie gospodarstwa, niezależnie od źródła ogrzewania.
Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy.
Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy.Foto: PhotoRK/Shutterstock

Poprawki Senatu, które odrzucił Sejm

Większości nie uzyskały poprawki izby wyższej parlamentu, których konsekwencją byłoby objęcie dodatkiem w wysokości 3 tys. zł wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od tego, czym są ogrzewane. Ustawa przewiduje bowiem, że dodatek węglowy miałby przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Sejm w piątek nie zgodził się też na wykreślenie z ustawy o dodatku węglowym przepisów odnoszących się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według MF proponowane przepisy to wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej do innych polskich regulacji, przyjętych przed dwoma miesiącami, a mających implementować europejskie przepisy.

Przyjęte poprawki senackie

Posłowie zgodzili się na przyjęcie poprawek Senatu dotyczących gwarancji i linii kredytowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przedsiębiorstwom energetycznym.

Jedna z nich przewiduje możliwość umorzenia w całości lub części - na wniosek ministra finansów - wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu gwarancji udzielonej przedsiębiorstwom energetycznym.

Dla kogo dodatek węglowy?

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa przewiduje ponadto, że BGK będzie mógł zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki będą przeznaczone na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi. Ma to zagwarantować ciągłość dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł.

Czytaj także:

Nowe przepisy przewidują, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld zł, a źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Posłuchaj

00:21 11876859_1.mp3 Sejm uchwalił ustawę o dodatku węglowym w wysokości 3 tysięcy złotych dla gospodarstw domowych. Mówi minister klimatu Anna Moskwa. (IAR)

Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.


Teraz ustawa trafi do prezydenta. 

PR24, akg