more_horiz
Gospodarka

Indeks koniunktury napawa lekkim optymizmem. Ekspert: poprawę nastrojów zanotowano w usługach i produkcji

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023 13:58
W styczniu Miesięczny Indeks Koniunktury, badający nastroje polskich przedsiębiorstw, wzrósł do 97,4 pkt - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy wskazali na poprawę nastrojów w usługach i produkcji, a pogorszenie np. w handlu.
Według analityków styczniowy MIK wskazuje na poprawę nastrojów w usługach oraz produkcji - w tych sektorach dominują nastroje pozytywne
Według analityków styczniowy MIK wskazuje na poprawę nastrojów w usługach oraz produkcji - w tych sektorach dominują nastroje pozytywneFoto: Shutterstock/Gorodenkoff

Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł do poziomu 97,4 pkt., tj. o 3 pkt. w porównaniu z grudniem i 7,7 pkt. w porównaniu z listopadem ubiegłego roku - przekazano w informacji PIE.

Jak zaznaczono, styczeń jest szóstym kolejnym miesiącem, w którym odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego. "To wyraz odczuwanej przez przedsiębiorców niepewności warunków gospodarczych dla prowadzenia biznesu" - zaznaczono.

Poprawa nastrojów

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw. Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej - jej pogorszenie.

Styczniowy MIK jest niższy o 12,6 pkt. niż ubiegłoroczny odczyt w styczniu (110,0 pkt.). Przewaga pozytywnych ocen przedsiębiorców w najnowszym odczycie dotyczyła wynagrodzeń i płynności finansowej. Pozostałych pięć składowych (wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, moce produkcyjne, inwestycje) jest poniżej poziomu neutralnego.

- Obserwowany w styczniu wzrost pozytywnych ocen w obszarze wynagrodzeń jest spowodowany wprowadzeniem od stycznia br. wyższej płacy minimalnej oraz utrzymywaniem się presji płacowej w związku z inflacją - wskazała Katarzyna Dębkowska z PIE.

Dodała, że wzrost wskaźnika płynności finansowej wynika natomiast z działań optymalizujących koszty i podnoszenia przez firmy cen na własne wyroby. - W pozostałych komponentach MIK przeważają oceny poniżej poziomu neutralnego - zaznaczyła. Najniższa jest dla inwestycji (73,1 pkt.) i nowych zamówień (79,3 pkt.).

Firmy starają się dostosować do trudniejszych warunków

Maciej Miniszewski z PIE zwrócił uwagę, że w styczniu MIK był o 3 pkt. wyższy niż w grudniu - podobną poprawę nastrojów obserwowano również w odczycie PMI, którego wartość wzrosła powyżej prognoz (45,6 wobec oczekiwanych 44,0). Dane, jak dodał, sygnalizują jednak, że 2023 r. rozpoczyna się w trudniejszych warunkach niż ubiegły rok.

- Blisko 80 proc. firm wskazuje, że barierą utrudniającą działalność jest niepewność sytuacji gospodarczej, a 70 proc. przedsiębiorstw z niepokojem patrzy na rosnące ceny energii - zaznaczył. Przedsiębiorstwa czeka trudny rok. Firmy w większości przewidują wzrost inflacji, cen energii i bezrobocia - dodał.

Według analityków styczniowy MIK wskazuje na poprawę nastrojów w usługach oraz produkcji - w tych sektorach dominują nastroje pozytywne, w pozostałych branżach przewagę mają nastroje negatywne. "W handlu oraz TSL (transport-spedycja-logistyka - PAP) odnotowano mdm pogorszenie nastrojów, zaś w budownictwie poprawę" - zaznaczono w opracowaniu.

Lepsze nastroje w usługach

- Wartość MIK dla usług wzrosła aż o 25 pkt w porównaniu z grudniem 2022 r. i jest najwyższa od sierpnia 2022 r. Poprawa nastrojów w tej branży wynika między innymi ze zwiększonego zapotrzebowania w grudniu na usługi gastronomiczne, hotelarskie czy usługi kosmetyczne - wskazała Dębkowska.

W ocenie Piotra Dmitrowskiego z BGK dane nadal zwiastują relatywnie słabe wyniki gospodarki w najbliższych kwartałach.

Jednocześnie poprawia się bilans ryzyka i zmniejsza prawdopodobieństwo silnego pogorszenia kondycji makroekonomicznej. Firmy przyzwyczajają się do zaistniałych uwarunkowań - stwierdził.

Największymi wyzwaniami pozostają - jak wskazał - problemy związane z presją inflacyjną (wysokie ceny energii, presja płacowa) oraz wojną w Ukrainie (niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej). - Pozytywnie zaskakuje odbicie w sektorze usługowym. Hotelarstwo i gastronomia notują solidny wzrost popytu, mimo ograniczenia realnych dochodów gospodarstw domowych, wynikającego z wysokiej inflacji - zaznaczył.

Poprawa sytuacji płynnościowej

Ekspert zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwa odczuwają zacieśnienie warunków finansowania - dostęp do kredytów jest trudniejszy, co można łączyć z wyższym poziomem stóp procentowych oraz zmianami polityki kredytowej w bankach.

Sytuacja płynnościowa jest jednak stabilna, przy zmniejszającym się ryzyku zatorów płatniczych - podsumował Dmitrowski.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 firm. 

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk