more_horiz
Gospodarka

Ile wyniesie w kwietniu oprocentowanie obligacji detalicznych? Resort finansów podał dane

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2023 15:46
Oprocentowanie obligacji detalicznych, które będą sprzedawane w kwietniu, pozostało na poziomie z marca - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Ostatnie lata to zdecydowanie rosnące zainteresowanie naszymi obligacjami oszczędnościowymi
Ostatnie lata to zdecydowanie rosnące zainteresowanie naszymi obligacjami oszczędnościowymiFoto: Shutterstock/Kamil Zajaczkowski

Ministerstwo Finansów w poniedziałek opublikowało dane o obligacjach detalicznych, jakie będą sprzedawane w kwietniu. Resort podał, że ich oprocentowanie nie zmieniło się.

W kwietniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75 proc., a 2-letnich 6,85 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek.

Obligacje rodzinne

Resort podał także, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,2 proc. i 7,5 proc. w pierwszym roku.

- Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia własnego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Jedną z cenionych cech obligacji jest elastyczność w dostępie do już ulokowanych pieniędzy. Mamy tutaj korzystne dla nas rozwiązanie. W razie potrzeby skorzystania ze zgormadzonych pieniędzy, możemy wycofać dowolną liczbę posiadanych obligacji przed terminem ich wykupu. Nasze środki otrzymamy wówczas razem z narosłymi odsetkami, pomniejszonymi jedynie o opłatę za przedterminowy wykup. Każda obligacja to równowartość 100 zł, więc w razie potrzeby nie wycofujemy wszystkich naszych środków tylko potrzebną nam kwotę. Pozostałe oszczędności ulokowane w obligacjach niech nadal pracują zgodnie z naszym planem - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Resort przypomniał, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,10 proc. dla obligacji 2-letnich.


Dodano, że oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.

Z kolei oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Czytaj także:

PAP/IAR/PR24.pl/mk