more_horiz
Gospodarka

Koniec sporu o blok energetyczny w Jaworznie. Tauron podpisał ugodę z Rafako

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023 20:40
Tauron podpisał ugodę z Rafako wieńczącą spór dotyczący bloku energetycznego w Jaworznie - przekazał w piątek koncern. Ugoda, będąca wynikiem mediacji przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu.
Rafako było wykonawcą nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie
Rafako było wykonawcą nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w JaworznieFoto: Twitter/Tauron

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierały się w związku z problemami w działaniu bloku. W mediacjach przy udziale Prokuratorii Generalnej w lutym br. strony informowały o zawarciu wstępnego porozumienia, w ostatnich tygodniach przesuwały termin podpisania ugody.

Kwestie finansowe

Jak przekazał w piątek Tauron w raporcie bieżącym, zgodnie z ugodą z tytułu roszczeń będących według koncernu konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku w Jaworznie, otrzyma on 240 mln zł.

Na mocy ugody Tauron Wytwarzanie wypłaci Rafako m.in. 10 mln zł, za usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę, a także 14 mln zł m.in. za pozakontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową.

Tauron ureguluje także płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace wedle poziomu ich zaawansowania. Ich łączna wartość, po uwzględnieniu sum już wypłaconych, została określona na 18 mln zł.

Strony rozwiążą kontrakt

Rafako zwolni podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauron Wytwarzanie. Strony rozwiążą kontrakt, wygaszając zobowiązania kontraktowe, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych.

Z chwilą podpisania ugody, co potwierdzono w aneksie do kontraktu z lutego br., Tauron nie jest już związany ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku, przewidzianymi kontraktem.

Czytaj także:

PAP/ka