X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
Gospodarka

25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa i terenów wiejskich. Rząd przyjął plan na lata 2023–2027

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2021 12:30
Przyjęta przez rząd uchwała ws. Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.
Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce mają one wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych.
Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce mają one wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych.Foto: Glow Images/East News

Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro.

Posłuchaj

00:25 plan1.mp3 Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że przyjęcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE pozwoli podwyższyć poziom dopłat bezpośrednich dla rolników w Polsce./IAR/.

Środki skierowane do rolników oraz samorządów terytorialnych

Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Plan Strategiczny został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłuchaj

00:19 plan2.mp3 "Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej związana jest z wydatkowaniem środków na rolnictwo z kolejnej perspektywy finansowej. Wspierane będą także działania modernizacyjne, przewidziano premie dla młodych rolników. System wydatkowania - tak jak obecnie - ma być złożony z dwóch filarów" - dodał Henryk Kowalczyk./IAR/.

Wsparcie obejmie ponad jedną trzecią Polaków zamieszkałych na terenach wiejskich. Skierowane do gospodarstw rodzinnych

W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85 proc. i 52 proc. powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 mln osób, czyli 38 proc. ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych.

W Polsce rozwiązania w ramach systemu na lata 2023-2027 zaprojektowane zostały w taki sposób, aby wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych.

Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na tzw. płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (czyli 97 proc. gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla UE.

Wsparcie m.in. dla metod produkcji rolnej przyjaznej środowisku z wykorzystaniem energii odnawialnej

Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan będzie sprzyjać produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

Najważniejszym elementem wsparcia – płatności bezpośrednie. Te wyższe niż w krajach UE

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce mają one wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych.

W komunikacie CIR zapewniono, że od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na tzw. płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha, czyli dla 97 proc. gospodarstw będzie wyższy od średniej dla UE.

Wsparcie ma służyć poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa

Utrzymana zostanie pomoc związana z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, które napotykają trudności, a także są istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych.

Dofinansowana walka z ASF, poprawa łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa

Poza płatnościami bezpośrednimi realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF. Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności.

Inwestycje obejmą także przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Planuje się również dalszą poprawę struktury agrarnej.

Środki dla młodych rolników oraz na rolnictwo ekologiczne

Kontynuowane będzie wsparcie przewidziane dla młodych rolników. Będzie także pomoc dla rolnictwa ekologicznego, które będzie uwzględniać nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu. Chodzi o wzrost powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji.

Wdrażane będzie wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt, w szerszym niż obecnie zakresie. Obejmie ono nowe grupy zwierząt, tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie.

Rekompensaty dla rolników stosujących metody ekologiczne w produkcji, ograniczających zużycie CO2

Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna. Zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej. Chodzi o przyjazne dla środowiska metody produkcji, które ograniczają emisje CO2, poprawią jakość gleb, wód oraz zwiększą retencję wody. Ponadto przewiduje się pomoc na inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.

Wsparcie będzie dotyczyć także produkcji bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów.

Środki na tworzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich

W dokumencie założono wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich. Realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Wdrażana będzie m.in. koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystarczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.

Program zapewnia dobrostan zwierząt

Wdrażane będzie wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt, jednak w szerszym niż obecnie zakresie. Obejmie ono nowe grupy zwierząt, tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych.

Poprawa stanu lasów w Polsce, szkolenia dla rolników

Plan zakłada zwiększenie lesistości, poprawę stanu lasów w Polsce oraz wzmocnienie ich bioróżnorodności. Uzupełniająco planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a także edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla społeczności lokalnych. W ramach innych programów krajowych i UE zaplanowano także wsparcie na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym działania edukacyjne.IAR, PAP, Ministerstwo Rolnictwa, jk


Czytaj także

Jak będą wydawane pieniądze z nowego budżetu UE na rolnictwo? Ministerstwo ujawniło szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021 15:35
W resorcie rolnictwa trwają prace nad zatwierdzeniem planów wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Chodzi o Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Ostatnie korekty wprowadzono też do Krajowego Planu Odbudowy w segmencie rolnictwa.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Waldemar Buda: w polityce spójności UE na lata 2021-2027 będziemy wspierać małe miasta

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021 11:11
Małe miasta będą mogły na równych prawach korzystać ze wszystkich dostępnych instrumentów i programów, w polityce spójności UE na lata 2021-2027 będą wspierane na kilka sposobów - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas Forum Miasteczek Polskich.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Fundusze europejskie: ponad 37 miliardów euro na polskie rolnictwo i obszary wiejskie

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021 19:55
Wicepremier Henryk Kowalczyk mówił na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, że z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej ma trafić na polską wieś ponad 37 miliardów euro. Prawie połowę stanowić mają dopłaty i płatności bezpośrednie.
rozwiń zwiń