more_horiz
Gospodarka

Wojna na Ukrainie degraduje relacje biznesowe polskich firm. PIE: jej negatywny wpływ odczuło 94 proc. przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2022 13:15
Negatywny wpływ wojny w Ukrainie na przynajmniej jeden obszar swojej działalności odczuło 94 proc. polskich firm - stwierdził Polski Instytutu Ekonomiczny. Według analityków skutki wojny dotykają polski biznes bez względu na wielkość firmy czy rodzaj prowadzonej działalności.
Wojna na Wschodzie wpływa na łańcuchy dostaw i ocenę Polski w oczach inwestorów.
Wojna na Wschodzie wpływa na łańcuchy dostaw i ocenę Polski w oczach inwestorów.Foto: shutterstock /Drop of Light

Z badań przeprowadzonych przez PIE na początku lipca wynika, że 94 proc. firm odczuło negatywny, słabszy lub silniejszy, wpływ wojny w Ukrainie na przynajmniej jeden obszar swojej działalności. Analitycy zwrócili uwagę, że skutki wojny dotykają polski biznes bez względu na wielkość firmy czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

"Od wybuchu wojny 75 proc. badanych przez nas przedsiębiorstw wskazuje ją jako barierę silnie utrudniającą prowadzenie biznesu" - wskazano w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", w którym opublikowano wyniki badania.

Silny wpływ wojny wskazują firmy handlowe

Z badań PIE wynika, że wojna "wpłynęła w silnym stopniu" na decyzje związane z podnoszeniem cen w przypadku 70 proc. firm. Częściej na podwyżki cen decydowały się firmy małe (81 proc.) niż duże (63 proc.), a w branżach najczęściej ceny podnosiły przedsiębiorstwa handlowe (79 proc.) oraz TSL (transport-spedycja-logistyka) (74 proc.).

Zdaniem 63 proc. przedsiębiorców wojna silnie wpływa na wyższe koszty prowadzonej działalności, a im większe przedsiębiorstwo, tym więcej firm wskazuje na silny jej wpływ na wyższe koszty. W mikrofirmach udział takich przedsiębiorstw to 57 proc., a w dużych 69 proc.

Najczęściej silny wpływ wojny na wzrost kosztów działalności wskazują firmy handlowe (70 proc.), ale również produkcyjne i usługowe (po 65 proc.), TSL (64 proc) oraz budowlane (53 proc.).

Analitycy zaznaczyli, że wojna przyczynia się do zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz do pogorszenia współpracy z kontrahentami. Wśród badanych firm silny wpływ wojny na zakłócenia w łańcuchach dostaw wskazuje 36 proc. Częściej dotyczą one firm handlowych (42 proc.), budowlanych (41 proc.) oraz TSL (40 proc.).Różnice rysują się wyraźniej w branżach

Jednocześnie, 18 proc. firm nie widzi wpływu wojny na zakłócenia w łańcuchach dostaw, w szczególności firmy usługowe (30 proc.) takiego wpływu nie dostrzega. Z kolei silny wpływ wojny na pogorszenie współpracy z kontrahentami sygnalizuje 19 proc. przedsiębiorstw, a brak wpływu 26 proc.

Różnice rysują się wyraźniej w branżach. W handlu więcej firm wskazuje na silny wpływ wojny na pogorszenie współpracy (27 proc.) niż na brak wpływu (22 proc.). W produkcji co piąta firma uważa, że wojna silnie pogorszyła współpracę z kontrahentami i co piąte przedsiębiorstwo wskazuje na brak wpływu wojny na taką współpracę. Natomiast w budownictwie, usługach i sektorze TSL przeważają opinie o braku wpływu wojny na współpracę z kontrahentami.


Przedsiębiorstwa muszą zmodyfikować modele biznesu

Według badania, co czwarta firma wskazuje, że wojna silnie wpłynęła na niedostateczny popyt na produkty lub usługi oferowane przez przedsiębiorstwo. Częściej problemy z popytem wskazują mikrofirmy (26 proc.) niż duże przedsiębiorstwa (18 proc.). Najbardziej problemy z popytem w wyniku wojny dostrzegają firmy handlowe (34 proc.) oraz firmy budowlane (30 proc.). Natomiast 27 proc. firm z sektora TSL nie widzi wpływu wojny na popyt oferowanych przez nie usług.

Analitycy zwrócili uwag, że to, co wojna już zniszczyła, nie będzie łatwe do odbudowania.

"Przedsiębiorstwa prowadzące biznes przed wojną z rynkami wschodnimi (Rosja, Białoruś, Ukraina) muszą zmodyfikować lub nawet całkowicie zmienić swoje modele biznesu" - podsumowali analitycy PIE.


PR24.pl, PAP, DoS