more_horiz
Gospodarka

Wypoczynek będzie coraz droższy. Hotelarze zapowiadają wzrost cen

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 13:13
W związku ze wzrostem kosztów działalności, w tym mediów, podatków i wynagrodzeń, hotele w tym roku zamierzają podnieść ceny za swoje usługi. Według informacji Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego grudzień 2021 r. był słabszy dla branży niż listopad.
Wszystkie badane hotele potwierdziły konieczność podniesienia w 2022 roku cen za swoje usługi.
Wszystkie badane hotele potwierdziły konieczność podniesienia w 2022 roku cen za swoje usługi.Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego na podstawie ankiet przeprowadzonych w ponad 200 hotelach poinformowała, że średnia cena za pobyt - podobnie jak w poprzednich miesiącach - rośnie. Wyjaśniła, że przyczyniły się do tego ceny w okresie świąteczno-noworocznym oraz konieczność ich podnoszenia z uwagi na wysoki wskaźnik inflacji.

"Ponad połowa hoteli (56 proc.) odnotowała ceny wyższe niż w grudniu 2019 r., przy czym 21 proc. osiągnęło wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 17 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 24 proc. hoteli" - poinformowała Izba.

Połowa obiektów nie przekroczyła frekwencji 30 proc.

"Wszystkie badane hotele potwierdziły konieczność podniesienia w 2022 roku cen za swoje usługi w związku ze wzrostem kosztów działalności, w tym mediów, podatków czy wynagrodzeń" - podała Izba.

W 32 proc. odpowiedzi wskazano na przedział podwyżek od 11 do 15 proc., a 28 proc. hoteli planuje podwyżki od 16 do 20 proc.

W grudniu ubiegłego roku hotele odnotowały jeszcze słabsze wyniki niż w listopadzie.

"Kilkudniowa poprawa obłożenia przypadająca na okres świąteczno-noworoczny nie wystarczyła na zrekompensowanie niskich obrotów w pozostałej części miesiąca. Blisko połowa obiektów (47 proc.) nie przekroczyła frekwencji 30 proc. w skali całego miesiąca, a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało tylko 12 proc." - podkreślono w komunikacie.

Izba dodała, że w grudniu hotele miejskie i pozamiejskie, w odróżnieniu od wcześniejszych miesięcy, odnotowały bardzo zbliżone wskaźniki obłożenia.

"Frekwencję w zakresie 11-50 proc. uzyskało 77 proc. hoteli miejskich i 75 proc. pozamiejskich. Identycznie jak dla wszystkich ankietowanych, obłożenie powyżej 50 proc. odnotowało tylko 12 proc. hoteli w obydwu grupach" - przekazano.

W przypadku hoteli obsługujących gości segmentów biznesowego i wypoczynkowego, lepiej wypadły te pierwsze, co - jak podkreślono - jest zaskakujące z uwagi na przypadający pod koniec grudnia okres świąteczno-noworoczny, który sprzyja pobytom prywatnym i rodzinnym.

Prognozy pogarszają się z każdym miesiącem

Z ankiet przekazanych Izbie przez hotele wynika, że obłożenie obiektów wyłącznie w okresie świąteczno-noworocznym był czasem "z umiarkowanie dobrymi wynikami".

"Przede wszystkim aż 46 proc. hoteli nie zdecydowało się na sprzedaż pakietów w tym okresie, w tym 22 proc. obiektów w grupie obsługującej gości wypoczynkowych. Satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 60 proc. uzyskało tylko 22 proc. hoteli ogółem, w grupie obiektów wypoczynkowych 37 proc." - wyjaśniono.

Izba dodała, że dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne trzy miesiące powielają niekorzystny schemat poprzednich okresów.

"Prognozy ponownie obniżyły się i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem, mimo że druga połowa stycznia i cały luty to okres szkolnych ferii zimowych. Ponad 4/5 hoteli prognozuje obłożenie w styczniu poniżej 30 proc. Na luty ponad 3/4 hoteli posiada rezerwacje na poziomie nie wyższym niż 20 proc. frekwencji, w tym dominująca (36 proc. obiektów) jest grupa z obłożeniem do 5 proc. W marcu 83 proc. hoteli nie przekracza obłożenia 20 proc., przy czym dominująca grupa poniżej 5 proc. frekwencji stanowi 44 proc." - wskazano.

Większość hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zapytała też hotelarzy o ich przewidywania odnośnie długoterminowych prognoz dla branży oraz ich aktualnych nastrojów.

"81 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 roku, a odsetek hoteli wskazujących na okres późniejszy niż rok 2022 wynosi 67 proc. W zakresie oceny powrotu przychodów do poziomu z lat 2018-19 za najbardziej prawdopodobny wskazany został rok 2023 - 43 proc. hoteli, ale rok 2024 i późniejsze lata stanowią ponad połowę (54 proc.) ankietowanych. Najbardziej jednak martwią odpowiedzi dotyczące nastroju branży hotelarskiej - na pesymizm wskazało aż 75 proc. hotelarzy" - podsumowano.

PR24.pl, PAP, DoS