more_horiz
Gospodarka

"Czarne łabędzie" nie zaszkodziły warszawskiej giełdzie. GPW zwiększa przychody

Ostatnia aktualizacja: 14.08.2022 10:38
- Wyniki finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za II kwartał 2022 r., biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną sytuację makroekonomiczną, pozostają na solidnym poziomie. W 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW zanotowała wzrost przychodów, który pozwolił na wypłatę dywidendy akcjonariuszom na poziomie 2,74 zł za akcję - o 14 groszy więcej niż pierwotnie zakładano w polityce dywidendowej.
W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115 mln zł dywidendy. To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję.
W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115 mln zł dywidendy. To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję.Foto: GPW

Dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie drugi kwartał 2022 r. nie był łatwy. Szereg "czarnych łabędzi" - nieprzewidywalnych zdarzeń, takich, jak wojna w Ukrainie, światowy kryzys energetyczny, podwyżka stóp procentowych, wysoka inflacja i osłabienie złotego oraz związane z nimi obawy inwestorów - spowodowały zmniejszenie ilości transakcji giełdowych, a także spadek przychodów GPW z rynku finansowego.

Mimo to przychody Grupy GPW w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. w porównaniu do II kw. 2021 r. i wyniosły 99,1 mln zł.

Dywidenda wyższa niż zakładano

W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115 mln zł dywidendy, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3 proc. skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2021 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 7,5 proc.

- To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję. Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką, dokonującą dywersyfikacji po stronie finansowej i biznesowej - podkreśliła Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.



Wskazała, iż pomimo skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej drugi kwartał owocował w ważne dla Grupy Kapitałowej wydarzenia: przyjęcie GPW na pełnoprawnego członka Światowej Federacji Giełd, podpisanie umowy nabycia akcji oraz umowy wspólników dotyczących nabycia przez GPW 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange oraz powołanie członków zarządu na nową kadencję.

Dodała, że z analizy 5-letnich okresów funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, iż w okresie 2017-2021 - średnie zyski netto wzrosły o 38 proc. w porównaniu do poprzedniej pięciolatki.

Nowa strategia rozwoju GK GPW

Jak poinformował Piotr Kajczuk, dyrektor finansowy GPW, niższe o 2,4 mln zł (-3,9 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kwartale 2022 r. wynikają głównie ze spadku przychodów z obrotu akcjami oraz innymi instrumentami udziałowymi o 5,9 mln zł (-17,5 proc. rdr).

Mimo to, spółka zanotowała wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi o 32,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, innych opłat od uczestników rynku (wzrost 68 proc. rdr), obsługi emitentów (wzrost o 6,3 proc. rdr), a także sprzedaży danych z rynku finansowego (wzrost o 4,9 proc. rdr) - zaznaczył.


Izabela Olszewska przypomniała, że po wakacjach zarząd GPW zaczyna intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju GK GPW na lata 2023-2027. Dokument powinien zostać przyjęty w marcu 2023 r.

PR24.pl, PAP, DoS