more_horiz
Gospodarka

Nowy program pomocy dla seniorów 75+. Resort rodziny ujawnia szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2022 12:47
Gminy do 60 tys. mieszkańców będą mogły skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75 plus" na rok 2023. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaakceptowała program - informuje MRiPS.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program Opieka 75 plus od 2018 r. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program "Opieka 75 plus" od 2018 r. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy.Foto: shutterstock.com/Perfect Wave

- Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są samotne lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko– wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania) na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Samorządy mogą skorzystać ze wsparcia, jeżeli dane świadczenie realizują samodzielnie np. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej czy centrum usług społecznych lub zlecają realizację zadania organizacjom pozarządowym bądź kupują usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program "Opieka 75 plus" od 2018 r. W pierwszym roku na realizację programu przeznaczono ponad 4,3 mln zł, a w programie uczestniczyły 394 gminy. Pomoc uzyskało ponad 2,8 tys. osób. W ubiegłym roku w programie uczestniczyło 570 gmin, niosąc pomoc blisko 9,4 tys. seniorom. W ubiegłym roku budżet programu wynosił prawie 22,5 mln zł. W tym roku wzrósł do ponad 38 mln zł. Pieniądze z programu przyznano 616 gminom, które realizują usługi opiekuńcze dla ponad 9,5 tys. osób.


PR24/PAP/sw