more_horiz
Gospodarka

Wyniki finansowe Grupy Orlen. To pierwszy raport uwzględniający fuzję z Lotosem

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 12:15
Grupa Orlen osiągnęła w III kwartale 2022 r. 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych. Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o 2,1 mld zł, czyli o 20 proc. w porównaniu do II kwartału tego roku. To pierwszy raport finansowy PKN Orlen uwzględniający fuzję z Lotosem.
Wyniki PKN Orlen za III kwartał pokazują pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego.
Wyniki PKN Orlen za III kwartał pokazują pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego.Foto: Shutterstock/OleksSH

Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą. Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Bardzo dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu, gdzie średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62 proc.

Sprzedaż na stacjach Orlen w Polsce odpowiadała za 4 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy. Z kolei wynik stacji paliw Orlen w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych.

"Grupa Orlen, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem na Ukrainie. Mimo to, od początku roku zrealizowała inwestycje na rekordowym poziomie prawie 11 mld zł, które istotnie wpływają na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i niezależności surowcowej Polski" - napisał koncern w komunikacie.

"Przygotowani na strategiczne wyzwania"

- Wyniki za trzeci kwartał pokazują już pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego. Zwiększyliśmy skalę działania i sukcesywnie uwalniamy synergie wynikające z połączenia potencjałów PKN Orlen i Grupy LOTOS. Nasza strategia biznesowa ukierunkowana na dywersyfikację działalności procentuje. Mimo wyjątkowo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i pogarszającej się koniunktury, spowodowanej konfliktem w Ukrainie, osiągnęliśmy w minionym kwartale wyniki, które dają nam bezpieczeństwo finansowe i możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla zwiększania wartości zintegrowanej Grupy. Jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania, z których najważniejszym jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii dla Polaków. Temu służy także zrealizowana z sukcesem fuzja z PGNiG. Wspólnie, już jako największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, napędzamy polską gospodarkę w tym nadzwyczajnym czasie, a przyszłe wyniki będą odzwierciedleniem naszych dobrze przemyślanych działań - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

10,8 mld zł na inwestycje

W II kwartale 2022 r. Grupa Orlen osiągnęła:

  • EBITDA LIFO na poziomie: 11,7 mld zł po eliminacji tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 5,9 mld zł;
  • EBITDA LIFO oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych na poziomie: 8,6 mld zł;
  • Przychody na poziomie: 73 mld zł;
  • Sprzedaż w wysokości: 12,8 mt;
  • Zysk netto w wysokości: 6,8 mld zł.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa Orlen przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. Wśród nich są strategiczne projekty rozwojowe, które długofalowo zwiększą konkurencyjność koncernu i jego odporność na wahania rynkowe, a także znacząco przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe czy nowoczesne biometanownie, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii.

Spadek marży na paliwach

W opinii ekspertów wyniki Orlenu za III kwartał najlepiej pokazują, że koncern nie zarabia na Polakach. Zysk operacyjny sieci stacji koncernu w całej Grupie Orlen w trzecim kwartale tego roku zmniejszył się o 92 mln zł w porównaniu do tego samego kwartału w 2021 r. To efekt przede wszystkim spadku marży na paliwach w Polsce, który wyniósł aż 23 proc.

Jednocześnie w tym czasie sprzedaż na stacjach Orlen w Polsce wzrosła o prawie 14 proc. O 142 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce, przy jednoczesnym wzroście wyniku w Niemczech o 75 mln zł.

To potwierdza, że sprzedaż paliw na stacjach w Polsce nie jest głównym czynnikiem wpływającym na zysk Orlenu. Tylko 4 proc. zysku operacyjnego koncernu pochodzi ze sprzedaży na stacjach w Polsce.

Wszystkie rafinerie pracowały na 100 proc.

Negatywny wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz spowolnienia gospodarczego obserwowanego w całej Europie, spowodował, że modelowa marża rafineryjna spadła w trzecim kwartale o 39 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału tego samego roku. To efekt wzrostu kosztów gazu ziemnego i energii, biokomponentów oraz logistyki.

Spółka przyznaje, że spodziewany jest przejściowy wzrost marż w zimowych kwartałach w efekcie wzrostu popytu na diesla, generowanego przez sektor energetyczny, który łagodzi w ten sposób niedobory gazu ziemnego. PKN Orlen przypomina, że firmy paliwowe nie mają wpływu na poziom modelowej marży rafineryjnej; na ich poziomy ma wpływ m.in. wojna na Ukrainie i odchodzenie od rosyjskiej ropy oraz paliw.

Wszystkie rafinerie Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie pracowały w III kwartale niemal na 100 proc. swoich mocy. Od początku tego roku znacząco wzrósł udział ropy z kierunku arabskiego, co pokazuje, że koncern skutecznie dywersyfikuje kierunki dostaw surowca, a tym samym konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. W efekcie około 70 proc. ropy przerabianej w Grupie Orlen pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego.

PR24.pl, DoS, kor