more_horiz
Gospodarka

"Ważny krok w kierunku całkowitej eliminacji użytkowania wieczystego". Minister Buda o ustawie przyjętej przez Sejm

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 19:02
Przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym - wskazał szef resortu rozwoju Waldemar Buda, odnosząc się do ustawy dotyczącej likwidacji użytkowania wieczystego. Ocenił, że przełoży się to na rozwój przedsiębiorstw i regionów.
Według nowej ustawy - przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.
Według nowej ustawy - przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.Foto: BearFotos/Shutterstock

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą likwidacji użytkowania wieczystego. Jej przepisy mają umożliwić m.in. firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Rynkowy model odpłatności za grunt

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu - przedsiębiorcy. Jednoczenie zniesiony zostanie 2 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wyższa będzie natomiast stawka podatku w przypadku hurtowego zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (kupowanego w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach.

Według ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy uchwalona ustawa "to stabilność prawna użytkowników wieczystych inwestujących na gruntach publicznych". - Przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. W perspektywie przełoży się to na rozwój przedsiębiorstw i regionów, a w ujęciu globalnym wpłynie na wzrost potencjału gospodarczego kraju - stwierdził szef MRiT.

"Eliminujemy niepewność"

Buda zwrócił uwagę, że prawo użytkowania wieczystego zostało wprowadzone do systemu w czasach PRL. - Eliminujemy niepewność co do zmieniających się w czasie opłat za użytkowanie wieczyste i co do możliwości dalszego stabilnego korzystania z gruntu - wskazał minister rozwoju i technologii.

Ustawa wprowadza nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Pozwoli on wyeliminować ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej, a przedsiębiorcom pozwoli skorzystać z możliwości rozliczenia wartości gruntu w dostępnym limicie pomocy de minimis - zwrócił uwagę resort rozwoju .

MTiT zwróciło uwagę, że nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył: przedsiębiorców (dużych firm, jednoosobowych działalności gospodarczych);osób fizycznych np. właścicieli garaży; spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (infrastruktury osiedlowej, pawilonów handlowych); a także mieszkańców osiedli (obejmie np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw).

Krok w kierunku całkowitej eliminacji użytkowania wieczystego

Użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Cena wykupu w przypadku gruntów Skarbu Państwa przy jednorazowej wpłacie to 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje też możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. W przypadku gruntów JST o cenie wykupu będą decydować władze gminy.

- Robimy dziś ważny krok w kierunku całkowitej eliminacji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego - zaznaczył Waldemar Buda.

Jednocześnie Sejm znowelizował ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. - Znosimy podatek 2 proc. tak, by poprawić sytuację osób nabywających na rynku wtórnym swoje pierwsze mieszkanie. Najczęściej są to osoby młode, rozpoczynające dopiero swoją karierę zawodową, w związku z czym posiadające ograniczone możliwości finansowe - stwierdził szef MRiT. Wyjaśnił, że pozostałe zmiany mają na celu "zapobieganie negatywnym zjawiskom ograniczającym dostępność mieszkań dla osób kupujących nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, takim jak pakietowe nabywanie mieszkań na rynku pierwotnym".

Czytaj także:

Zmiany polegają na: wprowadzeniu 6-proc. stawki PCC od zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (nabywanych w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w tych lokalach; a także "zniesieniu 2 proc. PCC w przypadku sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia" - dodało MRiT.

PAP/IAR/PR24/akg

REKLAMA