more_horiz
Wiadomości

Zobacz, kim są nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019 13:00
W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość mianowania nowych ministrów. Rekonstrukcja rządu związana jest m.in. z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których kilkoro ministrów uzyskało mandaty europosłów.
Audio
  • Prezydent powołał nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego (IAR)
Prezydent Andrzej Duda (w środku) i nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego
Prezydent Andrzej Duda (w środku) i nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego Foto: PAP/Leszek Szymański

Oto nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego:

Jacek Sasin objął funkcję wicepremiera. Z wykształcenia historyk, dotychczas był sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. Od 2011 roku - poseł PiS. W obecnej kadencji Sejmu należy do komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz komisji finansów publicznych. Przewodniczy też podkomisji stałej do spraw ustroju samorządu terytorialnego. W latach 2009-2010 pełnił funkcję zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP, a w 2007 - wojewody mazowieckiego.

W wyborach samorządowych w 2010 roku został radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Głos na niego oddało ponad 55 tys. wyborców, był to drugi wynik w kraju. Rok później uzyskał mandat poselski. W Sejmie VII kadencji był wiceprzewodniczącym komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz członkiem komisji spraw wewnętrznych. W 2014 kandydował w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Warszawy. Przegrał w drugiej turze głosowania z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Wcześniej, w 2006 roku, Jacek Sasin objął urząd I wicewojewody mazowieckiego, w lutym następnego roku został pełniącym obowiązki wojewody, a następnie powołano go na stanowisko wojewody w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od grudnia 2007 był bliskim współpracownikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Został wówczas jego doradcą, a dwa lata później - zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta. W lipcu 2010 roku zrezygnował z tego stanowiska. W styczniu 2018 roku, po rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego, został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1995-1998 był zatrudniony w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, następnie do 2004 roku w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa. Później pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, pełniąc kolejno funkcje kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście.

Posłanka PiS Elżbieta Witek została nową minister spraw wewnętrznych i administracji. Powołana została w miejsce Joachima Brudzińskiego, wybranego do Parlamentu Europejskiego.

Elżbieta Witek od 2005 roku zasiada w Sejmie. W lipcu 2015 objęła funkcję rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości, a w listopadzie tego samego roku została powołana na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Była też szefem gabinetu politycznego premiera oraz rzecznikiem prasowym rządu. Sprawowała tę funkcję do 8 stycznia 2016 roku, kiedy zastąpił ją Rafał Bochenek.

Wcześniej Elżbieta Witek była nauczycielką, dyrektorką szkoły oraz radną w rodzinnym Jaworze w województwie dolnośląskim.

Urodziła się 17 grudnia 1957 roku. Jest absolwentką historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 roku ukończyła także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej w Instytucie Historycznym wrocławskiej uczelni. W PRL działała w opozycji, była represjonowana - w 1982 roku została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Bożena Borys-Szopa została nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zastąpiła Elżbietę Rafalską, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Prawnik, działaczka związkowa i urzędniczka państwowa, jest posłanką na Sejm VIII kadencji. Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Przed laty była wpływową działaczką śląskiej "Solidarności", a następnie współpracowała z Lechem Kaczyńskim. Od 2006 roku pełniła funkcję głównego inspektora pracy. W 2008 prezydent Lech Kaczyński powołał ją na doradcę ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz doradcę ds. prawa pracy i BHP. W 2009 roku została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Rok później odwołano ją z tego stanowiska.

W wyborach samorządowych w 2010 roku została wybrana na radną sejmiku śląskiego. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku z listy PiS uzyskała mandat poselski w okręgu katowickim. Zasiada w komisji do spraw kontroli państwowej oraz w komisji polityki społecznej i rodziny, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Urodziła się w 1954 w Lędzinach w województwie śląskim. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracowała między innymi w katowickich kopalniach jako specjalista ds. BHP. Od 1998 do 2002 roku była przewodniczącą Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Należy do Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Poseł PiS Dariusz Piontkowski został nowym ministrem edukacji narodowej. Zastąpił Annę Zalewską, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Dariusz Piontkowski w Sejmie zasiada od 2011 roku. Jest wiceprzewodniczącym sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Od lutego pełni funkcję pełnomocnika struktur Prawa i Sprawiedliwości w województwie podlaskim. Brał między innymi udział w tzw. okrągłym stole edukacyjnym, który miał być odpowiedzią na strajk nauczycieli. Był radnym i marszałkiem województwa podlaskiego.

Karierę polityczną rozpoczął w 1990 roku, kiedy przystąpił do Porozumienia Centrum, pierwszej partii braci Kaczyńskich, następnie został członkiem PiS. W przedterminowych wyborach w 2007 roku zdobył mandat z listy PiS do sejmiku podlaskiego. W maju tego samego roku, po zawiązaniu koalicji przez PiS i PSL, został powołany na urząd marszałka województwa. Odwołano go z tej funkcji w styczniu 2008, po zmianie układu sił w sejmiku i podpisaniu porozumienia przez Platformę Obywatelską, PSL i "Prawicę Podlasia", zawiązaną przez część radnych PiS. Po wyborach samorządowych w 2010 roku Piontkowski ponownie został radnym wojewódzkim. Rok później w wyborach do Sejmu po raz pierwszy zdobył mandat poselski. Był członkiem komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji zdrowia. Cztery lata temu z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Poza komisją edukacji pracuje w tej kadencji także w komisjach: ochrony środowiska oraz kultury i środków masowego przekazu. Należy też do kilku parlamentarnych zespołów, w tym tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych.

Urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu. Z wykształcenia jest historykiem. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Odbył też studia podyplomowe w zakresie zarządzania kadrami w administracji publicznej i zarządzania oświatą. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w białostockim I Liceum Ogólnokształcącym. Został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Marian Banaś został nowym ministrem finansów. Zastąpił Teresę Czerwińską.

Do tej pory był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Pełni też funkcję pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub Unii Europejskiej. Wcześniej dwukrotnie był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i szefem Służby Celnej. W PRL działał w demokratycznej opozycji. W latach 70. organizował kolportaż niezależnych wydawnictw w Krakowie i na Podhalu. W latach 1976-1981 współzakładał Akcję na rzecz Niepodległości, działał w Studenckim Komitecie "Solidarności", Instytucie Katyńskim, Konfederacji Polski Niepodległej, a także w Ruchu Młodej Polski. Za działalność w "Solidarności" siedział w więzieniu od 1981 do 1983 roku. Po wyjściu na wolność współzakładał Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania, a w połowie lat 80. był współtwórcą Polskiej Partii Niepodległościowej.

W latach 1985-1989 pełnił funkcję przewodniczącego PPN na okręg południowy. W rządzie Jana Olszewskiego był doradcą szefa MSW Antoniego Macierewicza. W latach 1992-2005 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, między innymi jako specjalista i doradca prawny. Od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w resorcie finansów oraz szefa Służby Celnej. W listopadzie 2015 ponownie objął oba te stanowiska, a od grudnia 2016 jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Po zlikwidowaniu Służby Celnej w 2017 roku został szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, a w ubiegłym roku - Krzyżem "Golgota Wschodu".

Urodził się 13 lipca 1955 roku w Piekielniku w Małopolsce. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu religioznawstwa, również na UJ. Studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej. Odbył pozaetatową aplikację sądową zakończoną w 1996 roku egzaminem sędziowskim oraz aplikację Najwyższej Izby Kontroli. Ukończył również Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, został ministrem - członkiem Rady Ministrów.

Pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 19 grudnia 2017 roku. Wcześniej, między marcem a grudniem 2017 roku, był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od roku 2015 ma mandat poselski. Od 2002 należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat działał w harcerstwie, był instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Stara się wspierać Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej, między innymi w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz poprzez założoną przez siebie Fundację Wolność i Demokracja.

W 2005 roku, właśnie jako ekspert do spraw polityki wschodniej oraz polonijnej, został powołany na stanowisko doradcy szefa rządu, co zapoczątkowało jego polityczną karierę. Był współautorem tzw. pakietu ustaw polonijnych, z których Sejm przyjął ustawę o Karcie Polaka. Dokument ten do dziś otrzymało ponad 150 tys. Polaków ze Wschodu. W latach 2008-2010 Michał Dworczyk był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw Polonii i Polaków za granicą.

W wyborach samorządowych w 2006 roku został radnym dzielnicy Warszawa-Śródmieście, w 2010 uzyskał mandat radnego Warszawy. W 2014 roku z listy PiS został wybrany na radnego sejmiku mazowieckiego.

Ma żonę Agnieszkę i czworo dzieci.

Michał Woś został nowym ministrem - członkiem Rady Ministrów w miejsce Beaty Kempy, wybranej do Parlamentu Europejskiego.

Michał Woś, prawnik i samorządowiec, wicemarszałek województwa śląskiego i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2017-2018. Od ubiegłego roku - członek zarządu województwa śląskiego. Cztery lata wcześniej, w wieku zaledwie 23 lat, został radnym Raciborza. Od listopada 2015 roku był doradcą ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który rok później powierzył mu stanowisko szefa gabinetu politycznego. W czerwcu 2017 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie objął między innymi nadzór nad sprawami rodzinnymi i nieletnich, zakładami poprawczymi oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzającej w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe, oraz Systemem Losowego Przydziału Spraw. Trzy miesiące później, we wrześniu, ówczesna premier Beata Szydło powołała go w skład komisji wspólnej rządu i samorządu. Tym samym został najmłodszym członkiem rządu. W marcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki przyjął jego dymisję w związku z ograniczaniem liczby wiceministrów w rządzie. Następnie objął funkcję pełnomocnika ministra sprawiedliwości. W październiku 2018 został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jako kandydat Solidarnej Polski. W listopadzie znalazł się w zarządzie województwa śląskiego.

Urodził się w 1991 roku w Raciborzu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 roku został radnym Rady Miasta Raciborza. Powierzono mu stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Mandatu radnego zrzekł się po powołaniu na stanowisko podsekretarza stanu. Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Był stypendystą prezesa Rady Ministrów.

mr

Zobacz także

Zobacz także