more_horiz
Wiadomości

Najnowocześniejszy blok węglowy w Polsce bez odpadów paleniskowych

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2021 11:54
Od pierwszego dnia eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie popioły lotne, żużle i gips wytwarzane w instalacji spalania jednostki są traktowane jako produkty uboczne i ponownie wykorzystywane. Ta nowoczesna jednostka Taurona nie wytwarza więc odpadów paleniskowych.
Blok energetyczny 910 MW w Jaworznie
Blok energetyczny 910 MW w JaworznieFoto: PAP/Andrzej Grygiel

Uboczne produkty spalania powstające w Grupie Tauron są w całości wprowadzane na rynek jako surowiec do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu.

elektrownia jaworzno pap 1200 .jpg
"Będzie zabezpieczeniem dla źródeł odnawialnych". Nowy blok w elektrowni Tauronu już działa

– Blok 910 MW działa w zgodzie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, w której wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Zamknięta pętla procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w innych gałęziach gospodarki to dla nas już teraźniejszość – mówi Adam Kampa, prezes zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

Czytaj także: 

Dzięki temu, że substancje w postaci gipsu, popiołów lotnych oraz żużli wytwarzane w Spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron zostały zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), mogą być wprowadzane na rynek Unii Europejskiej jako produkty.

 Popioły, żużle i gips powstające w procesie spalania paliw mogą być wytwarzane jako produkty uboczne do dalszego wykorzystania, a nie jako odpady, co oznacza, że nie ma potrzeby ich składowania. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko ze względu środowiskowego, ale również ekonomicznego – dodaje prezes Kampa.


Posłuchaj
01:22 20210311_093116-_1_.mp3 Najnowocześniejszy blok węglowy w Polsce bez odpadów paleniskowych

 

Wszystkie produkty uboczne wytwarzane przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron mogą być wykorzystywane w górnictwie, budownictwie i drogownictwie w sposób bezpośredni, czyli bez konieczności ich dodatkowego przetworzenia. Operatorem w Grupie w zakresie sprzedaży i zagospodarowania wszystkich ubocznych produktów spalania jest spółka Bioeko Grupa Tauron.

Tak dzieje się np. w instalacji odsiarczania spalin z Bloku 910MW. Została ona zrealizowana w oparciu o metodę mokrą wapienno-gipsową. W tej technologii jako sorbent stosowana jest mączka kamienia wapiennego, natomiast końcowym produktem odsiarczania jest gips, nadający się do dalszego wykorzystania przemysłowego. Tak wytworzony gips syntetyczny jest pełnowartościowym produktem, który znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie do produkcji m.in. płyt gipsowych, pustaków i bloczków gipsowych, czy w przemyśle cementowym.

Popioły lotne i żużle mogą być stosowane w górnictwie w technologiach przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz do tworzenia mieszanin posadzkowych oraz izolujących. Jeszcze szersze zastosowanie znajdują w budownictwie i drogownictwie, gdzie używane są jako dodatki do produkcji betonu, cementu, zapraw, spoiw oraz ceramiki budowlanej.

Popioły i żużle stosuje się też do wypełniania pustek poeksploatacyjnych oraz jako materiał do niwelacji i rekultywacji terenu, ulepszania gruntów, np. stabilizacji gruntów spoistych, doziarniania gruntów niespoistych, czy jako główny składnik spoiw do ulepszania właściwości gruntów.

dn/Tauron

Zobacz także

Zobacz także