more_horiz
Wiadomości

Matura 2022. Sprawdź terminy i harmonogram egzaminów

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022 07:00
Sesja tegorocznych maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Przedstawiamy pełny harmonogram matury 2022.
Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja.
Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja.Foto: Shutterstock

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomniał, że podobnie, jak w dwóch ostatnich latach, w tym roku, w związku z pandemią, nie będzie egzaminów ustnych. - Część ustna, po raz ostatni już mam nadzieję, nie jest obowiązkowa. Od przyszłego roku wracamy do przeprowadzania egzaminu maturalnego w pełnym zakresie. Natomiast w tym roku tylko część pisemna. Trzy egzaminy na poziomie podstawowym - język polski, matematyka, wybrany język obcy nowożytny. I obowiązek do przystąpienia z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym - dodał Marcin Smolik.

Matura 2022 rozpocznie się 4 maja o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak wygląda cały maturalny harmonogram?

Matura 2022. Harmonogram egzaminów na poziomie podstawowym

4 maja 2022 (środa)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka polskiego

5 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z matematyki

6 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka francuskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka niemieckiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka rosyjskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka włoskiego

17 maja 2022 (wtorek)

 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowych

23 maja 2022 (poniedziałek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Matura 2022. Harmonogram egzaminów na poziomie rozszerzonym

Każdy maturzysta musi zdawać na maturze minimum jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Poniżej terminarz wszystkich egzaminów na poziomie rozszerzonym.

4 maja 2022 (środa)

 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja 2022 (czwartek)

 • 14:00 - Egzamin maturalny z historii muzyki.

9 maja 2022 (poniedziałek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z filozofii

10 maja 2022 (wtorek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z języka polskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka francuskiego

11 maja 2022 (środa)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z matematyki
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego

12 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z biologii
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka rosyjskiego

13 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka niemieckiego

16 maja 2022 (poniedziałek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z chemii
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka włoskiego

17 maja 2022 (wtorek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z historii

18 maja 2022 (środa)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z geografii
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowych

19 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z fizyki
 • 14:00 - Egzamin maturalny z historii sztuki

20 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 - Egzamin maturalny z informatyki
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka kaszubskiego
 • 14:00 - Egzamin maturalny z języka łemkowskiego

23 maja 2022 (poniedziałek)

 • 10:35 - Egzamin maturalny z historii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
 • 12:10 - Egzamin maturalny z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
 • 13:45 - Egzamin maturalny z biologii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
 • 15:20 - Egzamin maturalny z chemii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
 • 16:55 - Egzamin maturalny z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Maturzyści, którzy chcą podjąć edukację w zagranicznej szkole, muszą zdać egzaminy ustne. Egzamin ustny z języka polskiego oraz angielskiego będzie przeprowadzony w dniach 18-20 maja

Matura 2022. Dodatkowy termin egzaminu maturalnego

Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mają możliwość zdawania matury w terminie dodatkowym. Matura pisemna odbędzie się w dniach 1-15 czerwca, natomiast ustna 14 i 15 czerwca.

Zdawanie w nowym terminie możliwe jest po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informacje o miejscach egzaminowania udostępnione zostaną w ostatnim tygodniu maja

Matura 2022. Terminy egzaminów poprawkowych

Maturzysta, który nie zdał jednego z przedmiotów, może go poprawić. Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 9:00. Dotyczy jednak wyłącznie matury pisemnej. W przypadku matury ustnej zdawać ją można w kolejnym roku.

Informacje o miejscu egzaminu podane zostaną na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej 9 sierpnia.

Matura 2022. Wymagania do zdania egzaminu

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Należy zdobyć minimum 30 proc. poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu. 

W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma progu zdawalności. Ten ma być wprowadzony od 2025 roku. Zdający mogą wybrać od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych, potrzebnych w trakcie rekrutacji na studia.

Matura 2022. Termin ogłoszenia wyników

Wyniki matury 2022 ogłoszone będą 5 lipca. Osoby poprawiające egzamin o wynikach dowiedzą się 9 września.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące matury 2022 dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

paw/

Zobacz także

Zobacz także