more_horiz
Wiadomości

Świadczenie wspierające przegłosowane w Sejmie. Wdówik: dajemy godność i podmiotowość niepełnosprawnym

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 22:19
Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym. - Wreszcie odczarowujemy funkcję opiekuna i dajemy osobom z niepełnosprawnościami godność i podmiotowość - powiedział wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, komentując decyzję posłów.
Paweł Wdówik (na zdjęciu z tyłu z prawej) podkreślił, że przyjęte przez Sejm przepisy o świadczeniu wspierającym przywracają niepełnosprawnym godność i podmiotowość
Paweł Wdówik (na zdjęciu z tyłu z prawej) podkreślił, że przyjęte przez Sejm przepisy o świadczeniu wspierającym przywracają niepełnosprawnym godność i podmiotowośćFoto: PAP/Leszek Szymański

- To jest nasz wielki sukces z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że my wreszcie odczarowujemy funkcję opiekuna i dajemy osobom z niepełnosprawnościami godność i podmiotowość. Od 18. roku życia osoba z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie na siebie, dla siebie. Sama decyduje, co z tym świadczeniem będzie robić - powiedział dziennikarzom wiceminister Paweł Wdówik. - Oczywiście prawa nabyte pozostają, więc ci, którzy korzystali z dotychczasowych rozwiązań, mogą na nich pozostać - zaznaczył.

Paweł Wdówik: osobom z niepełnosprawnością dajemy ich podmiotowość

- Natomiast do 18. roku życia rodzice, opiekunowie mogą otrzymywać, tak jak do tej pory, świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, pracując bez jakichkolwiek ograniczeń. Spełniliśmy postulaty wielu środowisk opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami dając im możliwość pracy bez jakichkolwiek limitów, bez jakichkolwiek ograniczeń - poinformował Wdówik.

Tą ustawą wykonaliśmy także wyrok Trybunału [Konstytucyjnego] z 2014 r. - zauważył wiceminister rodziny. - Niestety i epidemia covidu, i potem wojna na Ukrainie spowodowała, że te prace trochę się nam przedłużyły, ale jesteśmy w tym momencie fantastycznie ustawieni do wprowadzenia kolejnych reform, ponieważ dajemy osobom z niepełnosprawnością ich podmiotowość i dajemy środki od 40 proc. renty socjalnej dla osób lepiej funkcjonujących - ok. 600, 700 zł, aż do 220 proc. dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami - to jest kwota ok. 3,5 tys. zł. - powiedział. - To jest kwota, która zależy od renty socjalnej, a więc podlega waloryzacji rokrocznie - wskazał.

"Szansa na niezależne życie dla niepełnosprawnych"

- Wprowadzamy też po raz pierwszy skalę, która opiera świadczenie o funkcjonowanie, o możliwości osoby z niepełnosprawnością, nie jest oceną medyczną, ale funkcjonalną, zgodną ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia. To jest naprawdę ogromna zmiana - podkreślił Wdówik. - Kolejnym krokiem będzie asystencja osobista wprowadzona ustawowo - zapowiedział. - To zamknie pewien komplet, który daje osobie niepełnosprawnej szanse na niezależne życie - zaznaczył.

Zgodnie z ustawą świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto. Świadczenie wspierające przysługuje osobie od ukończenia 18. roku życia. Będzie je wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

W ustawie wzięto pod uwagę postulaty opiekunów

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie.

Ponadto - według ustawy - świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno. Opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne będzie miał możliwość dorabiania bez limitu.

Ustawa przyjęta w piątek przez Sejm trafi teraz do Senatu.

Czytaj również:

Posłuchaj
00:33 Świadczenie wspierające Surówka IAR.mp3 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie to wyniesie od 40 do 220 procent renty socjalnej - w zależności od potrzeb wnioskującego. O szczegółach Karol Surówka (IAR)

IAR/PAP/jmo

Zobacz także

Zobacz także