more_horiz
Wiadomości

"Pakiet wolności akademickiej". Rząd przyjął nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021 14:47
Rząd przyjął nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Chodzi o tak zwany "pakiet wolności akademickiej". Nowe przepisy zakładają, że nauczyciel akademicki nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażanie swoich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.
Posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświatyFoto: twitter.com/MEIN_GOV_PL
przemysław czarnek free sejm tt 1200 .jpg
Zmiany w szkołach wyższych coraz bliżej. Rząd zajmie się pakietem wolności akademickiej

Nowelizację przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Będzie obowiązek informowania nauczyciela akademickiego, że zostało rozpoczęte postępowanie wyjaśniające wobec niego. A na etapie tego postępowania rektor nie będzie mógł zawiesić nauczyciela akademickiego.

Czytaj także:

Rada Ministrów przyjęła także nowelizację ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić obywatelom załatwianie zdalnie prostych spraw urzędowych - przy pomocy konkretnych usług elektronicznych.

Rozwiązania mają przyspieszyć załatwianie spraw i zmniejszyć ilość dokumentów papierowych. Zdalnie będzie możliwe między innymi zameldowanie się i wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu z kraju i powrotu, pobieranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego opis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci, pobieranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego oraz pobieranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

Rząd zajął się także nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym.

IAR/jb

Zobacz także

Zobacz także