more_horiz
Wiadomości

Uczniowie rozpoczęli przerwę świąteczną. Kiedy powrót do szkół?

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2021 06:29
Przerwa potrwa do 2 stycznia. Po niej uczniowie przez kilka dni będą uczyć się zdalnie, z kolei do szkół wrócą 10 stycznia.
Od czwartku uczniowie w szkołach mają przerwę świąteczną w nauce.
Od czwartku uczniowie w szkołach mają przerwę świąteczną w nauce.Foto: shutterstock.com/Yuganov Konstantin

Obecnie - zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki - stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało - ograniczone do niedzieli 9 stycznia 2022 r. W miejsce nauki stacjonarnej wprowadzono zdalną. Jednak zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli do 22 grudnia, w czwartek rozpoczyna się przerwa świąteczna.

W kalendarzu roku szkolnego - obowiązującym w roku szkolnym 2021/2022 - od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypada w sobotę, a 2 stycznia przypada w niedzielę.

Do nauki zdalnej uczniowie wrócą więc dopiero po niedzieli - 3 stycznia. Nauka zdalna w styczniu potrwa tylko kilka dni: trzy lub cztery. W czwartek 6 stycznia przypada bowiem święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym.

Dni wolne 

W piątek 7 stycznia będzie zaś w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Dni wolne do dyspozycji dyrektora to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i w placówkach kształcenia praktycznego - do sześciu.

Ferie

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Czytaj także:
Tomasz Rzymkowski 1200.jpg
Czy nauka zdalna zostanie przedłużona? Wiceszef MEiN wyjaśnia

Czytaj także:

jbt

Zobacz także

Zobacz także