more_horiz
Wiadomości

Likwidacja nauczania po polsku. MSZ potępia atak władz białoruskich na prawa mniejszości

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022 23:29
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępia kolejny drastyczny atak władz białoruskich na podstawowe prawa mniejszości polskiej. W ten sposób resort odniósł się do decyzji o całkowitej rusyfikacji nauczania w państwowych szkołach z polskim językiem wykładowym w Grodnie i w Wołkowysku, a także w szkole w Brześciu.
MSZ przypomina, że  zgodnie z umową, szkoły miały służyć mniejszości polskiej; językiem nauczania miał być język polski
MSZ przypomina, że zgodnie z umową, szkoły miały służyć mniejszości polskiej; językiem nauczania miał być język polskiFoto: freeimages/yavor rachev

W komunikacie MSZ czytamy, że od marca 2021 roku trwa przyśpieszona likwidacja oświaty dla mniejszości polskiej, która dotychczas dotykała w największym stopniu szkolnictwo społeczne. Teraz nauczanie w języku polskim ma zostać zlikwidowane również w obu państwowych szkołach polskojęzycznych - w szkole nr 36 Grodnie i w szkole nr 8 Wołkowysku. Zlikwidowane będą też klasy polskie w szkole nr 9 w Brześciu. Władze białoruskie powołują się przy tym na art. 82. znowelizowanego Kodeksu Oświaty Republiki Białoruś.

MSZ przypomina, że szkoły nr 36 i nr 8 zostały wybudowane w latach 90. ze środków budżetowych z Polski i przekazane władzom miejscowym. Zgodnie z umową, szkoły miały służyć mniejszości polskiej; językiem nauczania miał być język polski.

MSZ podkreśla, że likwidacja tych ośrodków dla mniejszości polskiej jest nie tylko złamaniem umów zawartych między fundatorem a władzami lokalnymi. Działanie to jest sprzeczne z umowami i zobowiązaniami międzynarodowymi Białorusi, godzi bowiem w niezbywalne prawo mniejszości polskiej do zachowania tożsamości kulturowej oraz nauki języka narodowego i w języku narodowym.

MSZ przypomina, że w ramach Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1992 r. Białoruś i Polska zobowiązały się do respektowania międzynarodowych standardów ochrony i praw mniejszości narodowych. Te zasady i standardy chronione są dodatkowo międzynarodowymi porozumieniami i konwencjami (takimi jak: Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek [1975], Karta Paryska Nowej Europy, czy Dokument Kopenhaski z 1990 r).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje akcję prowadzoną przeciw oświacie mniejszości polskiej na Białorusi za niedopuszczalne łamanie prawa międzynarodowego.

fc

Zobacz także

Zobacz także