more_horiz
Wiadomości

"Łączna kwota przekracza 6 bilionów 200 miliardów złotych". Raport nt. strat wojennych Polski

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2022 15:23
Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk powiedział, że Polska podczas II wojny światowej poniosła największe straty osobowe i materialne spośród wszystkich okupowanych państw europejskich. Kwota strat naszego kraju to 6 bln 220 mld 609 mln zł - zaznaczył szef Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. 
Ogólna kwota strat wojennych Polski to 6 bln 220 mld 609 mln zł - powiedział Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
"Ogólna kwota strat wojennych Polski to 6 bln 220 mld 609 mln zł" - powiedział Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana KarskiegoFoto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

- Suma strat materialnych wyniosła 797 mld 398 zł - mówił podczas prezentacji raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej poseł Arkadiusz Mularczyk. 

- Straty materialne obejmowały: budynki mieszkalne i niemieszkalne w miastach i wsiach, obiekty zabytkowe i sakralne, obiekty inżynierskie i mienie ruchome w transporcie kolejowym, drogowym i wodnym, energetykę, przemysł, rzemiosło, straty w rolnictwie i lasach, utracone korzyści z powodu zniszczenia i zaboru budynków, które mogły przynosić dochód, mienie ruchome związane z nieruchomościami, a także straty Wojska Polskiego - wyliczał Mularczyk.

Raport ws. polskich strat wojennych. Ofiary śmiertelne

Jak mówił na Zamku Królewskim Mularczyk, oszacowano kwotę ok. 4 bln 330 mld złotych z tytułu ofiar śmiertelnych.

- To jest czysto ekonomiczna wycena życia ludzkiego, wyłącznie przez pryzmat utraty PKB - nie uwzględnia cierpienia i rozbitych rodzin czy urazów psychicznych - powiedział. Mularczyk tłumaczył, że średnie utracone wynagrodzenie jednej ofiary śmiertelnej oszacowano na ponad 800 tys. zł, czyli ok. 200 tys. dolarów amerykańskich w cenach z 2021 r.

Straty wojenne. Zrabowane dzieci

Szef Parlamentarnego Zespołu do spraw Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, podczas prezentacji na Zamku Królewskim, podkreślił, że podobnie jak liczono utracone PKB ofiar, tak samo przeliczano je w stosunku do tych, którzy wojnę przeżyli.

- Przyjęliśmy założenie, że osoby o ciężkich uszkodzeniach ciała i osoby poważnie chore pracowały, stosownie do ogólnych wskaźników zatrudnienia, i osiągały połowę wydajności wynagrodzeń ludzi zdrowych - mówił Mularczyk. - Druga połowa wynagrodzeń była utracona i zaliczona przez nas do skutków działań Niemców - dodał.

Jak podkreślał, zrabowano 196 tys. dzieci. - Ponieważ 15-20 proc. z nich odzyskano, pomniejszyliśmy wyjściową liczbę o 20 proc., przyjmując 157 tys. za liczbę zrabowanych - dodał. - Straty ich przyszłych wynagrodzeń były szacowane w całym cyklu życia, z podziałem na płeć i z uwzględnieniem aktywności zawodowej - wskazał Mularczyk.

Straty wojenne. Dramat przymusowych robotników

- Robotnicy przymusowi byli zatrudniani w wielu gałęziach gospodarki, przede wszystkim w rolnictwie, w przemyśle, zwłaszcza zbrojeniowym oraz przy naprawach dróg i torów kolejowych. Wiele kości polskich robotników znajduje się pod niemieckimi autostradami - musimy mieć tego świadomość. Szacuje się, że pod koniec wojny stanowili oni około jednej czwartej siły roboczej w Niemczech - dodał. 

- Na potrzeby naszych obliczeń przyjmujemy, że 15 proc. robotników przymusowych straciło życie na skutek przepracowania, braku opieki zdrowotnej, niedożywienia i złych warunków pracy, wreszcie przemocy w miejscu pracy i represji ze względu na narodowość. Większość robotników przymusowych stanowiły osoby młode, od 15. do 24. roku życia, dlatego na potrzeby obliczeń przyjmujemy wynagrodzenie właściwe tej grupy wiekowej. Łącznie daje to dodatkową kwotę ok. 500 mld zł - poinformował. 

Posłuchaj
00:28 11917328_1.mp3 Arkadiusz Mularczyk o przymusowych robotnikach (IAR) 

Poseł Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że niemiecka eksterminacja polskiej ludności nie polegała wyłącznie na masowych mordach i biologicznym wyniszczeniu narodu, lecz również na zmianach granic państwowych. Łączna powierzchnia Polski zmniejszyła się o tyle, ile dziś liczą takie państwa, jak Czechy, Austria, czy łącznie kraje Beneluksu: Niderlandy, Belgia i Luksemburg.

W wyniku wojny i tych zmian Polska utraciła około 11 mln obywateli. Niemcy utworzyli w Polsce cały system obozów, nawet dla polskich dzieci.

Posłuchaj
00:28 11917328_3.mp3 Arkadiusz Mularczyk o stratach ludzkich i terytorialnych Polski w czasie II wojny światowej (IAR) 

Raport ws. polskich strat wojennych. Kultura

Poseł PiS podkreślił, że "głównym zamiarem okupanta było uczynienie z Polaków narodu parobków, pozbawionego własnej kultury i sztuki, dlatego z tak dużą determinacją przystąpili do niszczenia polskiego dziedzictwa narodowego, materialnego, osobowego i organizacyjnego".

- W wyniku działań wojennych i okupacji niemieckiej straty w dobrach kultury i dziełach sztuki wyniosły około 19 mld 310 mln zł. Straty te obejmują: nieodwracalne zniszczenia w muzeach, muzyce, plastyce, literaturze, filmie, przedmiotach kultu religijnego - wymienił Mularczyk.

Dodał, że przedstawione wyliczenia dotyczące wartości strat obejmują "jedynie ich minimalny udokumentowany wycinek". - Pełnej wartości strat ze względu na brak dokładnych danych nigdy nie da się ustalić; wszystkie obliczenia i szacunki mają zatem charakter jedynie orientacyjny i oscylują wokół dolnej granicy możliwych do ustalenia strat - powiedział.

Mularczyk podał też przykłady straconych dzieł sztuki: "Portret młodzieńca" Rafaela Santiego, datowany na 1510 r., a także zdemontowany pomnik Fryderyka Chopina oraz zniszczone zbiory Archiwum Akt Nowych i Zamek Królewski w Warszawie.

Posłuchaj
00:25 11917328_2 (1).mp3 Arkadiusz Mularczyk o stratach ludzkich i terytorialnych Polski w czasie II wojny światowej (IAR) 

Czytaj także:

Zobacz: prezentacja raportu o stratach wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.

ASP

Zobacz także

Zobacz także