more_horiz
Wiadomości

Pomniki Historii. Prezydent: pamięć historyczna ważna dla kształtowania patriotycznych postaw

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2023 12:15
- Pokazujemy, że nasz kraj leży w miejscu spotkania się wielu kultur i prądów - powiedział prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim zorganizowano uroczystość wpisania nowych obiektów na listę Pomników Historii. Prezydent wręczył rozporządzenia uznające za Pomniki Historii nowe obiekty zabytkowe.
Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej DudaFoto: Przemysław Keler / KPRP / prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda, wręczając rozporządzenia zaznaczył, że wszystkie obiekty zabytkowe, pomniki historii są świadectwem o naszym kraju.

- Ta uroczystość jest dla mnie bardzo ważna, bo w mojej służbie prezydenckiej pamięć historyczna, jej związek z naszą teraźniejszością, nasze korzenie mają niezwykle istotne znaczenie. Mają one, co oczywiste, niezwykle istotne znaczenie także dla budowania postaw, a tym samym także i dla przyszłości naszego kraju - powiedział prezydent.

- Krótko mówiąc, dla rozwoju następnych pokoleń, dla budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, które dla mnie są niezwykle istotne - podkreślił Andrzej Duda.

Niszczycielska historia

Prezydent zwrócił uwagę, że "jak na ponad tysiąc lat tej historii mamy relatywnie niewiele zabytków".

- Wiele wojen, które przetoczyły się przez nasze ziemie w sposób straszliwy zniszczyło tę substancję naszego pokoleniowego dorobku, który powstawał tutaj, na tych ziemiach przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej Polskiej w szerokim tego słowa znaczeniu - wyjaśnił.

- Pielęgnowanie tych pereł, które są i które bardzo często są ukryte, wręcz zapomniane, ma ogromne znaczenie dla zrozumienia tej niezwykłej wartości, a zarazem wielkiej siły i tradycji, jaką mamy, z której nie tylko mamy prawo, ale wręcz obowiązek być dumni, i na której mamy obowiązek nadal budować - podkreślił prezydent.

Polska - miejsce spotkania wielu kultur i prądów

- Zaznaczył, że "każde pokazanie tych właśnie elementów naszego dziejowego i pokoleniowego dorobku ma ogromne znaczenie".

- Wielkości naszej kultury, naszej przynależności do kultury chrześcijańskiej, do szeroko pojętej społeczności chrześcijańskiej, społeczności - jak to mówimy - Zachodu - powiedział.

- My zawsze byliśmy w sensie mentalnym, kulturowym częścią Zachodu. Byliśmy i jesteśmy - i te wszystkie świadectwa naszej kultury są tym elementem - wyjaśnił.

Dodał, że ukazują one właśnie, że nasz kraj leży w miejscu spotkania się różnych cywilizacji, różnych kultur; że miał on swoje bogactwo uznania i szacunku dla tych wielu przeplatających się prądów i elementów. Dodał, że "świadectwa tego wszystkiego na naszych ziemiach cały czas się znajdują".

Rozszerzona lista

Nowe obiekty wpisane na listę to Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej, Zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach, Zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Opatowie, Zespół klasztorny Bernardynów w Radomiu, Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, Zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego w Tumie, Gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie.

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że "obiektów na liście jest naprawdę dużo". Wyjaśnił, że będzie ich na tej liście już 123, razem z tymi dziewięcioma obiektami, które teraz uzyskały status Pomników Historii.

- Ponad połowa z nich to obiekty, które zostały wpisane na listę Pomników Historii w okresie ostatnich ponad siedmiu lat - zaznaczył.

- Jest to dla mnie powód do wielkiej satysfakcji i wielkiej radości, że taka właśnie polityka, jako element polityki historycznej i polityki swoistej dumy narodowej i państwowej jest realizowana - powiedział. - Mam nadzieję, że będzie kontynuowana także i w przyszłości - podkreślił Andrzej Duda.

Forma ochrony

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Ustawiane są od 1994 roku. Na liście Pomników znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Wniosek do Prezydenta RP o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis Pomnika Historii na "Listę dziedzictwa światowego" w celu objęcia tego Pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r.

Czytaj także:

pg,TT,iar,fc

Zobacz także

Zobacz także