more_horiz
Wiadomości

Dodatek dla poszkodowanych dla wszystkich weteranów? MON przygotowało projekt

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2023 13:49
- W wykazie prac rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy autorstwa MON, w myśl którego dodatek dla poszkodowanych weteranów będzie przysługiwał wszystkim poszkodowanym, a nie - jak dotychczas - jedynie tym, którzy posiadają prawo do emerytury lub renty.
Projekt MON: dodatek dla poszkodowanych weteranów zostanie uniezależniony od prawa do emerytury i renty
Projekt MON: dodatek dla poszkodowanych weteranów zostanie uniezależniony od prawa do emerytury i rentyFoto: Shutterstock/Rafal Olkis

Jak podkreśla MON, wedle obecnych przepisów byli żołnierze, którzy posiadają status weterana poszkodowanego oraz są uprawnieni do otrzymywania emerytury lub renty pobierają dodatek dla weterana poszkodowanego. Wysokość dodatku jest uzależniona od stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 5 proc. do 130 proc. najniższej emerytury.

W opisie projektu ustawy czytamy, że zmiany mają na celu przyznanie prawa do dodatku dla weterana poszkodowanego również byłym i obecnym żołnierzom posiadającym taki status, także tym, którzy nie posiadają prawa do emerytury lub renty. - Zmiana ustawy doprowadzi więc do sytuacji, w której dodatek będzie wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym, a nie tylko tym, którzy są rencistami lub emerytami - wskazuje MON.

Ustawa o weteranach

Proponowane rozwiązania - na zasadzie odesłań zastosowanych w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa - odnoszą się do obecnych i byłych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także do obecnych i byłych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Autorzy projektu zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa szacują, że dodatek byłby wypłacany dodatkowo ok. 980 żołnierzom i funkcjonariuszom. Oznaczać to będzie wzrost wydatków budżetowych z części zarządzanej przez MON o ok. 1,7 mln zł rocznie - kwota ta wzrastać będzie wraz ze wzrostem minimalnej emerytury.

Opis projektu został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów; planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to 1 kwartał 2023 roku. Wprowadzone w projektowanej ustawy przepisy wskazywałyby również procedury oraz terminy wypłaty dodatku dla poszkodowanych weteranów.

Zobacz także:

PAP,pkur

Zobacz także

Zobacz także