more_horiz
Wiadomości

"10 ważnych pytań" posłów PiS do Trzaskowskiego. Chodzi o awarię "Czajki"

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2022 23:16
Jak poinformowali w mediach społecznościowych posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Wojciech Zubowski oraz Jarosław Krajewski - wystosowali oni dokument skierowany do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Pismo zawiera zapytania o szczegóły budowy oraz eksploatację kolektora transportującego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków "Czajka".
Posłowie PiS napisali do Rafała Trzaskowskiego ws. Czajki
Posłowie PiS napisali do Rafała Trzaskowskiego ws. CzajkiFoto: Fotokon/Shutterstock

"Razem z Wojciechem Zubowskim podjęliśmy dziś (środa - red.) interwencję w sprawie nieprawidłowości dot. budowy i eksploatacji kolektora transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Czajka. 10 ważnych pytań do Rafała Trzaskowskiego. Działamy" - napisał na Twitterze Jarosław Krajewski.

Wśród zadanych przez posłów pytań znalazły się między innymi kwestie dotyczące tego, czy prezydent Warszawy zlecił Radzie Nadzorczej MPWiK kontrolę w zakresie oceny procesu przygotowania dokumentacji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy w ramach nadzoru nad MPWiK doprowadzono do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za nierzetelne zweryfikowanie raportu końcowego Inżyniera Kontraktu, dlaczego prezydent nie występował do Rady Nadzorczej MPWiK o zlecenie kontroli realizacji budowy kolektorów, a także czy przeprowadzono audyt potrąconych należności i dokonanych płatności na rzecz Wykonawcy, w związku z budową kolektorów z materiałów innych niż w pierwotnym projekcie.

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli oceniła w informacji o wynikach kontroli "Czajki", opublikowanej w czerwcu br., że "postępowanie MPWiK związane z projektowaniem, budową i eksploatacją kolektora podziemnego transportującego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do OŚK »Czajka«, nie zapewniło ciągłego i bezpiecznego dla środowiska przesyłu ścieków, w tym wyeliminowania czynników zwiększających ryzyko wystąpienia awarii".

Czytaj także:

W ocenie NIK "również działania nadzorcze prezydenta m.st. Warszawy nad ww. zadaniami były niewystarczające". "Nie wykorzystał wszystkich możliwych środków nadzoru właścicielskiego, a także uprawnień kontrolnych wynikających z zawartej umowy oraz z wydanej decyzji. Nie sprawował również skutecznego nadzoru nad prawidłowością postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem DUŚ (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - red.) dla tej inwestycji" - napisano w raporcie.

Awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie

Do pierwszej awarii kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło 28 sierpnia 2019 roku. Łącznie w trakcie awarii wprowadzono do Wisły ok. 3,7 mln m sześc. nieoczyszczonych ścieków. Druga awaria miała miejsce 29 sierpnia 2020 r. Do czasu budowy kolektora zastępczego do rzeki wpłynęło łącznie ok. 10,6 mln m sześc. ścieków.

ng//PAP//tvp.info

Zobacz także

Zobacz także