ANR wpłaciła do budżetu 2 mld 340 mln zł za rok 2014

2015-06-19, 06:00

ANR wpłaciła do budżetu 2 mld 340 mln zł za rok 2014

Od 1991 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzisiejsza Agencja Nieruchomości Rolnych, przejęła około 4 mln 740 tys. hektarów ziemi.

Posłuchaj

Minister rolnictwa bardzo racjonalnie i oszczędnie wydaje decyzje w sprawie sprzedaży ziemi cudzoziemcom, każda sprawa jest dokładnie analizowana w celu ewentualnego wydania zgody ‒ wyjaśnia na antenie Jedynki Leszek Świętochowski, prezes ANR . (Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)
+
Dodaj do playlisty

Były to przede wszystkim grunty  należące  wcześniej do  ponad 1600 zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych. Większa  część  przejętej ziemi została już rozdysponowana.

Z Leszkiem Świętochowskim, prezesem  Agencji Nieruchomości  Rolnych rozmawia  Dariusz  Kwiatkowski.

 

Ile ziemi jest w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa?

‒ Obecnie  Agencja Nieruchomości Rolnych posiada w Zasobie 1 mln 470 tys. hektarów ziemi. Z czego ponad 1 mln hektarów jest wydzierżawionych, natomiast pozostałe są rozdysponowane w innych formach. Zasób Agencji stanowi mniej niż 10 proc. użytków rolnych w Polsce, gdyż objętych dopłatami jest 14 mln hektarów.

Ile transakcji sprzedaży zawarto w największych grupach obszarowych?

‒ Transakcji o powierzchni od 300 do 500 hektarów było w 2012 roku  43, w 2013  ‒ 20, czyli zdecydowanie mniej, natomiast w  2014 roku były 34 transakcje. Są to tylko nabywane grunty duże, w ramach ustawowego pierwszeństwa na rzecz dzierżawców. A ustawowe prawo korzystania z pierwszeństwa nabycia mają dzierżawcy, którzy wydzierżawili grunt ponad 3 lata temu. Mogą to być osoby fizyczne lub spółki z polskim kapitałem. Gdyż cudzoziemiec, aby mógł  kupić grunt rolny musi mieć zgodę ministra spraw wewnętrznych i zgodę ministra rolnictwa.

Jaka jest skala sprzedaży ziemi cudzoziemcom?

‒ W czasie 22 lat  funkcjonowania Agencji sprzedaliśmy ok. 2000 hektarów ziemi cudzoziemcom. Przy czym w roku 2014 sprzedaliśmy ok. 100 hektarów. Głównie to były grunty położone na terenach rolniczych, ale często to były grunty pod inwestycje, pod domki jednorodzinne, pod działki rekreacyjne. Minister rolnictwa bardzo racjonalnie i oszczędnie wydaje decyzje w sprawie sprzedaży cudzoziemcom, każda sprawa jest dokładnie analizowana w celu ewentualnego wydania zgody.

Jak kształtowała się sprzedaż z udziałem podmiotów zagranicznych?

‒ Ilość gruntów rolnych, które zostały sprzedane przez Agencję na rzecz cudzoziemców stanowi mniej niż  0,1 proc. wszystkich gruntów rozdysponowanych przez ANR. Natomiast część gruntów, w ciągu tych 20 lat kupiły spółki- podmioty polskie, w których mniejszościowy udział jest kapitału zagranicznego. I łącznie, te spółki kupiły 60 tys. hektarów. To też nie jest skala duża, ponieważ w tym czasie Agencja rozdysponowała ponad 3 mln hektarów.

Jaka kwotę wpłaciła Agencja w roku 2014 do kasy państwa?

‒ Ubiegły rok był bardzo korzystny, jeśli chodzi o realizację  planu finansowego przez Agencję. ANR wpłacił do budżetu 2 mld 340 mln zł i jeszcze uzyskaliśmy nadwyżkę ponad 600 mln zł. Ta nadwyżka będzie wpłacona 30 czerwca, gdyż wtedy wypada obowiązek zamknięcia roku obrotowego 2014.

Dariusz  Kwiatkowski, mb

Audycja powstała przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Polecane

Wróć do strony głównej