Rozpocząć piłkarską podróż. Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

2022-08-22, 07:30

Rozpocząć piłkarską podróż. Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich
Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Foto: PZPN/mat. prasowy

Projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja poziomu szkółek.

Filarem programu jest nadawanie szkółce gwiazdki o odpowiednim kolorze. Zależnie od poziomu gwiazdki, szkółka musi spełnić odpowiednie wytyczne.

Jakie wymogi stawia Polski Związek Piłki Nożnej przed szkółką, która chciałaby uzyskać brązową gwiazdkę w ramach programu i rozpocząć swoją podróż w świecie pełnej profesjonalizacji piłki nożnej?

Oto najważniejsze elementy każdego z kryteriów oceny szkółki, które musi ona spełnić na tym poziomie:

 • Minimum 3 drużyny (chłopięce lub dziewczęce) w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13), w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych.
 • Aktualne (wydane nie wcześniej niż przed 12 miesiącami) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dla każdego trenera szkółki.
 • Prowadzenie szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż ostatnie dwa pełne sezony
 • Posiadanie oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla każdego ze swoich zawodników, a także badań lekarskich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.
 • Trenerzy w szkółce piłkarskiej muszą mieć ważną licencję trenerską minimum Grassroots C/UEFA C. W każdej drużynie musi być przypisany w funkcji I trenera minimum jeden trener z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C, na maksymalnie 20 zawodników w drużynie.
 • Na treningu musi być obecny trener pełniący funkcję I trenera z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C, a jeden szkoleniowiec może być przypisany maksymalnie do 3 drużyn w dowolnej kategorii wiekowej (oraz dodatkowo w jednej w roli II trenera). Dopuszczalnym wyjątkiem jest, by trenerzy pracujący wyłącznie z najmłodszymi zawodnikami – Skrzatami – opiekowali się 4 drużynami.
 • Szkółka musi wykazać, że jest uprawniona do korzystania z boisk wykorzystywanych w czasie wydarzeń zgłoszonych w systemie zarządzania szkółką piłkarską, a w czasie treningu musi zapewnić drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku do przeprowadzenia zajęć.
 • Wszyscy zawodnicy (w certyfikowanych kategoriach wiekowych), trenujący w szkółce muszą być potwierdzeni oraz zarejestrowani w systemie zarządzania szkółką piłkarską i przypisani do odpowiednich drużyn.
 • Szkółka z brązowym certyfikatem może wybrać pomiędzy realizowaniem programu szkolenia PZPN albo posiadaniem i realizowaniem autorskiego programu szkolenia, Program taki musi być jednak zweryfikowany i zatwierdzony przez trenerów monitorujących zatrudnionych w PZPN.
 • Dla każdej drużyny wymagane jest prowadzenie dziennika treningowego z informacjami na temat m.in. ewidencji zawodników, terminów ważności badań lekarskich, listy obecności na zajęciach, wyników testów piłkarsko-motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji/chorób itd.
 • Trener musi posiadać na każdych zajęciach plan treningowy oraz konspekt treningowy.

Jak widać już ten pierwszy poziom certyfikacji, wymaga wdrożenia wysokich standardów organizacyjnych gwarantujących odpowiedni poziom infrastrukturalny i merytoryczny szkółki.

Dodatkowe informacje o każdym z tych kryteriów znajdziecie na stronie www2.laczynaspilka.pl/certyfikacja, która pomoże wam zarejestrować własną szkółkę w programie.

Polecane

Wróć do strony głównej