Towary lub usługi przekazane na cele pro bono. MF wyjaśnia jakie przysługują preferencje podatkowe

2022-09-15, 12:00

Towary lub usługi przekazane na cele pro bono. MF wyjaśnia jakie przysługują preferencje podatkowe
MF przypomina, że obowiązuje również czasowa preferencja wprowadzona w związku z pomocą ofiarom wojny na Ukrainie . Foto: Shutterstock/Maksym Szyda

Podatnikowi, który przekazuje towary lub usługi na cele pro bono przysługują preferencje podatkowe, zarówno w podatku VAT, jak i CIT i PIT - poinformowało Ministerstwo Finansów.

"W świetle przepisów o podatku od towarów i usług świadczenie usług pro bono nie podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnik podejmuje czynności w ramach działalności gospodarczej, które wynikają przede wszystkim z chęci budowania pozytywnego wizerunku i w efekcie prowadzą do pozyskania nowych klientów, tj. czynności mieszczą się w zakresie prowadzonej działalności" - wskazało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.

Resort przypomniał, że podatnikowi VAT świadczącemu usługi w formule pro bono (uznanych za usługi niepodlegające opodatkowaniu VAT) w ramach swojej działalności gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z czynnościami pro bono prowadzącymi np. do pozyskania nowych klientów.

Darowizny, w tym pomoc ofiarom wojny na Ukrainie 

MF wskazało, że przepisy VAT przewidują również preferencje dotyczące określonych czynności wykonywanych w sferze dobroczynności. Chodzi na przykład o zwolnienie z VAT (z prawem do odliczenia podatku naliczonego) dla darowizn produktów spożywczych (z wyłączeniem napojów alkoholowych) na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez nie działalności charytatywnej.

Obowiązuje również czasowa preferencja - od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. - wprowadzona w związku z pomocą ofiarom wojny na Ukrainie - w ramach której stawka VAT wynosi 0 proc. dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy - wykonywanych na rzecz wskazanych w przepisach podmiotów.

Z kolei w czasie pandemii COVID-19 obowiązywały ponadto czasowe preferencje (do dnia odwołania w kraju stanu epidemii), tj. stawka 0 proc. m.in. dla nieodpłatnych świadczeń (towarów i usług) związanych z ochroną zdrowia, przekazywanych podmiotom leczniczym za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, darowizn niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia, darowizn określonych kategorii sprzętu komputerowego do podmiotów, w których realizowane jest nauczanie – po spełnieniu określonych w przepisach warunków.

"Także w świetle przepisów dotyczących podatków dochodowych PIT i CIT przekazanie darowizn na cele służące działalności pożytku publicznego wyspecjalizowanym w prowadzeniu tej działalności organizacjom jest premiowane ulgą podatkową. Polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) wartości przekazanych darowizn, do wysokości 6 proc. dochodu w podatku PIT oraz 10 proc. dochodu w podatku CIT" - wskazało MF.

Ulga dla firm angażujących się w CSR

W informacji przesłanej PAP resort finansów przypomniał także, że od 1 stycznia 2022 roku wprowadzona została ulga dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR). Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, bądź wspierającą szkolnictwo wyższe lub naukę. Zwiększono też wielkość pomocy kierowanej do OPP przez odpis podatkowy w PIT. Jego wielkość została podniesiona z 1 proc. na 1,5 proc. i będzie realizowana już w rozliczeniu za 2022 r.

"Podobnie jak w przypadku VAT, także w podatkach dochodowych reagowano na sytuacje kryzysowe, a mianowicie wprowadzono ulgi polegające na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wartości przekazanych darowizn przekazanych na okres, w którym obowiązywał stan epidemii COVID-19, zaś w związku z wojną na terytorium Ukrainy umożliwiono przedsiębiorcom niosącym pomoc zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń przekazanych lub udzielonych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych" - podało MF.

Czytaj także:

PAP/PR24.pl/mk

Polecane

Wróć do strony głównej