Kopalnia Turów chce być przyjazna środowisku. Na bieżąco wypełnia przyjęte zobowiązania

2024-02-21, 10:18

Kopalnia Turów chce być przyjazna środowisku. Na bieżąco wypełnia przyjęte zobowiązania
Kopalnia Turów - jak podkreśla spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej. Wśród działań można wskazać ochronę wód, powietrza, ochronę przed hałasem, rekultywację oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w celu ochrony środowiska. Foto: PGE GiEK

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zobowiązania z decyzji środowiskowej, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, poprzez realizację inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec - poinformowała spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Na wszystkie działania kopalni wynikające decyzji środowiskowej przeznaczono do tej pory ok. 56,6 mln zł.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadaniem jest takie kształtowanie działalności gospodarczej, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na stan środowiska naturalnego.

W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem kopalnia współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko.

Zarówno Czechy, jak i Niemcy, zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej.

Poziom wód podziemnych w Czechach

Kopalnia Turów - jak podkreśla spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej. Wśród działań można wskazać ochronę wód, powietrza, ochronę przed hałasem, rekultywację oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w celu ochrony środowiska. Do tej pory Kopalnia Turów na realizację decyzji środowiskowej przeznaczyła ok. 56,6 mln zł.

REKLAMA

Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne. Testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna i skuteczna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 m.

Ekrany akustyczne i przeciwpyłowe

PGE podkreśla, że Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem.


PGE GiEK 

Dane z tego obiektu, tak ważne do aktualizacji modelu hydrogeologicznego tego rejonu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej.

Ponadto budowane są ekrany akustyczne i przeciwpyłowe, instalowane są nowoczesne systemy monitoringu środowiskowego, krążniki na taśmach wymieniane są na cichobieżne i na bieżąco prowadzone są nowe nasadzenia dzięki czemu wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia wzrósł z 27 do 30 proc.

REKLAMA

PR24.pl, PGE GiEK, DoS

Polecane

REKLAMA

Wróć do strony głównej