Nowe taryfy zaakceptowane przez URE. Będzie tańszy gaz

2024-02-29, 16:45

Nowe taryfy zaakceptowane przez URE. Będzie tańszy gaz
Będzie tańszy gaz.Foto: Shutterstock/Krasnikova Kat

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził spadek taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych największego sprzedawcy detalicznego PGNiG OD o 8,54 proc. - poinformował w czwartek URE.

W zmienionej taryfie cena gazu spada z 318,14 do 290,97 zł za MWh. Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie.

Jak przypomniał URE, ze względu na obowiązujące do końca czerwca br. przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł za MWh, odbiorcy nie odczują zmiany tej taryfy.

Niższe taryfy

29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny.

Postępowanie o zatwierdzenie zmiany taryfy zostało wszczęte w wyniku wezwania Regulatora skierowanego do PGNiG OD. W zmienionej taryfie ceny gazu zostały obniżone o 8,54 proc., tj. z 318,14 zł/MWh do 290,97 zł/MWh. Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie. Łącznie oznacza to spadek średnich płatności na rzecz PGNiG OD o 8,3 proc. Należy jednak pamiętać, że ze względu na obowiązujące do końca czerwca br. przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, odbiorcy nie odczują zmiany tej taryfy.

- URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu czternastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych - podkreśla prezes URE, Rafał Gawin.

W sytuacji spadku cen gazu, przy braku wniosku o zmianę taryfy ze strony przedsiębiorstwa energetycznego, Regulator może wezwać taki podmiot do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie wstrzymuje wypłaty rekompensat.

W związku ze znaczącymi spadkami rynkowych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych, na początku 2024 r. Prezes URE wezwał 14 podmiotów posiadających zatwierdzone taryfy na sprzedaż (tzw. obrót) paliwami gazowymi, w tym PGNiG OD, do przedłożenia wniosków o zmianę taryf i obniżenie przewidywanych cen zakupu paliw gazowych. Do URE wpłynęło 13 wniosków o zatwierdzenie zmiany taryf (jeden podmiot zaprzestał obsługi odbiorców uprawnionych). Do końca lutego 2024 r. Prezes URE zatwierdził osiem zmian taryf skutkujących obniżeniem cen gazu. Obniżki wyniosły od 0,3 proc. do 28 proc. w zależności od portfela zakupowego poszczególnych przedsiębiorstw obrotu.

Nadal obowiązują rozwiązania chroniące odbiorców gazu

W pierwszym półroczu 2024 r. nadal obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, które polegają na stosowaniu ceny maksymalnej gazu oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r.

W związku z tym, do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Przedłużenie przepisów mrożących ceny nie oznacza jednak braku konieczności prowadzenia przez Regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy stanowią bowiem podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym.

Czytaj także:

PR24/IAR/PAP/URE/mib

Polecane

Wróć do strony głównej