Opóźnienie samolotu lub pociągu. Sprawdź, czy przysługuje ci rekompensata

2024-03-29, 20:00

Opóźnienie samolotu lub pociągu. Sprawdź, czy przysługuje ci rekompensata
Pasażerowie mogą oczekiwać rekompensaty za opóźnienie pociągu lub samolotu.Foto: Shutterstock/ Thanakorn.P

Kwestię rekompensat za opóźnienie pociągu czy samolotu regulują unijne przepisy. Sprawdź, jakie masz prawa, a jakie obowiązki ma przewoźnik.

Opóźnienia w podróży są nie tylko irytujące, lecz często prowadzą do poważnych niedogodności i komplikacji dla podróżnych. Niezależnie od tego, czy jest to samolot czy pociąg, opóźnienia mogą wpłynąć na plany podróży, prowadząc do zmarnowanego czasu, utraty połączeń, niezaspokojenia ważnych zobowiązań czy kosztów dodatkowych.

W obliczu takich sytuacji, pytanie o rekompensatę za spowodowane niedogodności staje się kluczowe dla podróżnych.

Opóźniony lot? Oto obowiązki przewoźnika

Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenie WE 261/2004), pasażer lotniczy ma prawo do odszkodowania i pomocy w przypadku opóźnienia, odwołanego lotu lub odmowy wejścia na pokład. 

Odszkodowanie zależy od dystansu pokonanego przez samolot:

 • Dla lotów krótszych niż 1 500 kilometrów: 250 euro.
 • Dla lotów w obrębie Wspólnoty liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz tych o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów: 400 euro.
 • Dla pozostałych lotów: 600 euro.

Linie lotnicze mogą być zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu, jeśli wystąpią nadzwyczajne okoliczności.

Aby otrzymać rekompensatę, pasażer musi złożyć reklamację. Linie lotnicze mają 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Pasażer ma prawo do odszkodowania w przypadku:

 • Opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny.
 • Odwołanego lotu (chyba że z powodu nadzwyczajnych okoliczności).
 • Odmowy wejścia na pokład.

Opóźniony pociąg

Rekompensacje za opóźniony pociąg zależą od przepisów i przewoźnika. W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. 

Minimalne odszkodowanie:

 • Opóźnienie od 60 do 119 minut: 25 proc. ceny biletu jednorazowego.
 • Opóźnienie 120 minut lub więcej: 50 proc. ceny biletu jednorazowego.

Reklamacja:

 • Pasażer musi złożyć reklamację.
 • Przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź.
 • Reklamację można wysłać pocztą lub złożyć w kasie biletowej.

Forma rekompensaty:

 • Przewoźnik zazwyczaj oferuje bon uprawniający do zniżkowego zakupu kolejnego biletu (25 proc. lub 50 proc.).
 • Pasażer może wyrazić chęć otrzymania rekompensacji w formie pieniężnej.

Zakres obowiązywania:

Przepisy dotyczą opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych, takich jak Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz międzynarodowych w UE.
Opóźnienia poza UE nie są uwzględniane.

Czytaj także:

PR24/IAR/mib

Polecane

Wróć do strony głównej