more_horiz

KE wszczęła procedurę przeciw Polsce. Poseł PSL: nie powinna wkraczać w sporne kwestie formalno-prawne

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2021 08:25
- Komisja Europejska postrzegana jest jako konglomerat polityczny. Każdy z komisarzy jest wskazywany przez rządy państw członkowskich i powoływany przez Parlament Europejski - mówił na antenie Polskiego Radia 24 poseł PSL Andrzej Grzyb. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie w związku z działalnością Trybunału Konstytucyjnego.
Audio
  • Andrzej Grzyb gościem Stanisława Janeckiego (24 Pytania - Rozmowa Poranka)

Unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie KE Trybunał nie jest niezależnym i bezstronnym sądem, a jego niedawne wyroki wpływają na autonomię prawa UE.

twitter zbigniew ziobro free 1200.jpg
KE uruchomiła procedurę przeciw Polsce. Ziobro: nie zaakceptujemy tego stanowiska, podejmiemy działania prawne

"Zdaniem Komisji polski Trybunał Konstytucyjny naruszył art. 19 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule. Uważamy, że to orzecznictwo narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń TSUE" - uzasadnił decyzję o wszczęciu procedury komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni, który na konferencji prasowej w Brukseli informował o przebiegu cotygodniowego posiedzenia komisarzy unijnych. Dodał, że w ocenie KE "TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa", czego wymaga TUE.

Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że TSUE zapewnia przestrzeganie prawa i wykładnię stosowania prawa europejskiego. - Tam, gdzie w ramach traktatów kompetencje zostały powierzone UE, tam prawo europejskie ma nadrzędność nad prawem krajowym. Odnoszę wrażenie, że podczas debaty publicznej następuje generalizacja. Ostatnia wypowiedź komisarza Gentiloniego wskazuje na to, jakoby w całości był kwestionowany Trybunał Konstytucyjny. On jednak stwierdził, że nie ma podważania pozycji TK i sądów państw członkowskich. Natomiast chodzi o to, żeby nie dochodziło do konfuzji, czy na skutek orzeczeń sądów różnych instancji w państwach członkowskich nie następuje wkroczenie w domenę, w której obywatele innych państw UE będą mieli prawo sądzić, że dzieje się coś niedobrego, że prawo do sprawiedliwego i niezawisłego sądu będzie kwestionowane - powiedział Andrzej Grzyb. 

Jego zdaniem KE nie powinna wkraczać w sporne kwestie dotyczące spraw formalno-prawnych. - Postrzegana jest jako konglomerat polityczny. Każdy z komisarzy jest wskazywany przez rządy państw członkowskich i powoływany przez Parlament Europejski. Głównym kreatorem polityki kadrowej jest Rada Europejska, czyli szefowie państw i rządów - podsumował poseł PSL.

Komisja postanowiła uruchomić procedurę w związku z dwoma wyrokami TK. 14 lipca br. Trybunał orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Z kolei 7 października br. polski TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Posłuchaj
13:40 PR24 2021_12_23-07-35-47.mp3 Andrzej Grzyb gościem Stanisława Janeckiego (24 Pytania - Rozmowa Poranka) 

Polska ma dwa miesiące, by odnieść się do treści pisma informującego o wszczęciu procedury.

Więcej w nagraniu.

* * *

Audycja: "24 Pytania - Rozmowa Poranka"
Prowadzi: Stanisław Janecki
Gość: Andrzej Grzyb (PSL-Koalicja Polska)
Data emisji: 23.12.2021
Godzina emisji: 7.35

PR24

Zobacz także

Zobacz także