more_horiz

Wejście na giełdę z perspektywy spółki

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2022 13:25
Giełdy papierów wartościowych na całym świecie kojarzą się przede wszystkim z kupowaniem i sprzedawaniem akcji, z hossą i bessą, ze spekulacją akcjami. Warto jednak wiedzieć, że podstawową rolą giełdy - i to do tego została stworzona - jest pozyskiwanie kapitału dla spółek, które następnie są na niej notowane. Dlaczego i kiedy spółki decydują się wejść na giełdę? Jak wygląda ich droga po kapitał?
Notowania wyświetlane w sali notowań GPW
Notowania wyświetlane w sali notowań GPWFoto: materiały prasowe GPW

Wprowadzenie

Giełdy papierów wartościowych na całym świecie kojarzą się przede wszystkim z kupowaniem i sprzedawaniem akcji, z hossą i bessą, ze spekulacją akcjami. Warto jednak wiedzieć, że podstawową rolą giełdy - i to do tego została stworzona - jest pozyskiwanie kapitału dla spółek, które są na niej notowane. Dlaczego i kiedy spółki decydują się wejść na giełdę? Jak wygląda ich droga po kapitał?

Pozyskanie kapitału na rozwój

Pozyskanie taniego i bezzwrotnego kapitału na rozwój spółki - to główny cel i największa korzyść dla firm, które decydują się wejść na giełdę. Obecność na parkiecie wiążę się z szeregiem procedur, jednak stanowi rozwiązanie, które często jest sposobem na pozyskanie tańszego kapitału niż np. zaciągnięcie przez firmę kredytu bankowego. Firma emituje nowe akcje dla nowych inwestorów. Dzięki temu, spółka otrzymuje środki ze sprzedaży akcji, które posłużą jej na dalszy rozwój działalności, np. stworzenie nowej linii produkcyjnej umożliwiającej jej sprzedaż swoich produktów na zagranicznych rynkach. Co ważne, cel ten musi zostać określony na etapie tworzenia prospektu emisyjnego. Właściciel spółki może dodatkowo sprzedać w ramach swojej oferty część posiadanych przez siebie akcji.

Alternatywą dla akcji jest dla spółki emisja obligacji. W ten sposób firma zaciąga dług wobec posiadaczy obligacji, ale podstawowa różnica polega na tym, że nie stają się oni jej współwłaścicielami.

Wiarygodność, wycena rynkowa …i prestiż

Kolejnym powodem dla którego spółki wchodzą na giełdę to zwiększenie wiarygodności zarówno dla partnerów biznesowych, jak i dla banków oraz uzyskanie wyceny rynkowej. Spółki obecne na giełdzie muszą spełniać obowiązki informacyjne wobec uczestników rynku. Publikują sprawozdania finansowe, zweryfikowane wcześniej przez niezależnego audytora. Powiadamiają o istotnych wydarzeniach, takich jak nowe kontrakty czy plany wejścia na nowe rynki. To wszystko wpływa na transparentność firmy i tym samym jej wiarygodność wobec instytucji finansowych a także swoich kontrahentów.

Spółka notowana na giełdzie uzyskuje wycenę rynkową, znajduje się też w polu zainteresowania analityków, którzy przygotowują wyceny jej akcji i wydają dla nich rekomendacje.

Obecność na giełdzie wpływa także na wzrost prestiżu spółki i jej rozpoznawalność. Większe zainteresowanie ze strony mediów to okazja do promocji produktów wśród obecnych i przyszłych klientów.

Niektóre spółki decydują się również na wzmacnianie lojalności względem marki wśród właścicieli akcji, którzy są jednocześnie ich klientami. Najczęstszą praktyką są zniżki przy zakupie produktów spółki przez akcjonariuszy spółki posiadających określoną liczbę akcji.


Posłuchaj
10:18 PODCAST DEBIUTY oki.mp3 Wejście na giełdę z perspektywy spółki. Gościem podcastu jest Dariusz Mejszutowicz, wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW w Warszawie

 

Budowanie zaangażowania pracowników

W ostatnich latach obserwujemy również wykorzystywanie statusu spółki giełdowej do budowania zaangażowania pracowników. Często spotykaną w spółkach giełdowych praktyką są programy opcji menedżerskich. Zgodnie z ich założeniami wskazani menedżerowie mają możliwość kupna akcji spółki w preferencyjnej cenie w zamian za spełnienie określonych warunków podczas trwania programu np. pozostania w strukturach firmy przez określony czas lub osiągnięcia określonych wyników. Pakiety akcji pracowniczych można przekazać na programy motywacyjne czy też premie za staż.

Jakie trzeba spełnić warunki żeby być spółką giełdową?

Giełda prowadzi dwa parkiety dedykowane obrotu akcjami. Na Głównym Rynku notowanych jest w tej chwili 420 spółek. Podstawowe warunki konieczne do wejścia na warszawski parkiet to status spółki akcyjnej, kapitalizacja na poziomie co najmniej 15 mln EUR, sporządzenie oraz zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego.

Mniejsze wymogi stawiane są spółkom, które planują wejść na mniejszy parkiet, czyli NewConnect. Wystarczy kapitał własny spółki na poziomie 500 tys. zł oraz zgodny z wytycznymi dokument informacyjny, który zatwierdza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rynku NewConnect notowanych jest obecnie 379 spółek.

Cały proces wprowadzania spółki na giełdę trwa około 6 – 7 miesięcy i wiąże się z ścisłą współpracą z doradcami, którymi są domy maklerskie, audytorzy oraz kancelarie prawne.

Zobacz także

Zobacz także