more_horiz
Gospodarka

Bank zwróci dodatkowe opłaty. Zobacz, jakie zmiany wynikają z nowych przepisów

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022 19:32
17 września weszły w życie zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym. Zakładają one, że banki zwrócą dodatkowe opłaty, które kredytobiorca ponosi w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.
Banki muszą zwracać dodatkowe opłaty, które kredytobiorca ponosi w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.
Banki muszą zwracać dodatkowe opłaty, które kredytobiorca ponosi w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.Foto: Shutterstock/Unkas Photo

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została przygotowana przez przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przepisy stosowane nie tylko do nowych umów

Chodzi np. o wyższe oprocentowanie lub wyższą marżę, co wpływa na wzrost miesięcznej raty kredytu. Przepisy, co istotne, mają zastosowanie nie tylko do nowych umów o kredyt hipoteczny, ale także obejmą umowy kredytowe podpisane przed wejściem ustawy w życie, jeżeli kredytobiorca wciąż oczekuje na wpis do hipoteki.

Celem nowych rozwiązań jest zapobieżenie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat podczas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na kupno nieruchomości, wówczas kiedy wniosek o wpis był zasadny.

Zwrot opłaty lub prowizji

W przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlegają zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

Czytaj także:

IAR/PAP/TVP info, akg