more_horiz
Gospodarka

Program budowy stu obwodnic wkracza na Warmię i Mazury. Zobacz planowany przebieg nowych tras

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 14:58
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na prace przygotowawcze dla obwodnic Olsztyna i Dywit oraz dla obwodnicy Pisza. W sumie, w ramach programu, w tym regionie powstanie pięć obwodnic.
Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.Foto: twitter/GDDKiA

Wiele wskazuje na to, że to właśnie na Warmii i Mazurach zostanie jako pierwsza ukończona inwestycja, czyli obwodnica miejscowości Smolajny.

Posłuchaj
00:23 11101300_1.mp3 Wiceminister infrastruktury Rafał Weber o przygotowaniach do budowy dwóch obwodnic na Warmii i Mazurach. (IAR)

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już raz ogłaszała przetarg na prace przygotowawcze dla obwodnicy Olsztyna i Dywit. Jednak postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Najpierw konieczne będzie ustalenie, czy przyszła obwodnica będzie biegła po północno zachodniej części Olsztyna, czy po części północno– wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ulicą Sybiraków w Olsztynie.

Do współpracy w procesie realizacji inwestycji GDDKiA zaprosiła samorządy gmin, przez tereny których będzie przebiegać przyszła obwodnica. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, zostaną także przeprowadzone spotkania informacyjne.

.

Obwodnica będzie miała około 20 kilometrów długości. Zaplanowano budowę skrzyżowań i węzłów drogowych. Trasa będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. 

budowa drogi 1200.jpg
Powstaną obwodnice Jasła, Pilzna oraz Brzostka i Kołaczyc na Podkarpaciu

Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem miejscowości Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który dziś odbywa się drogą krajową nr 51. GDDKiA zapewnia, że dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogła zostać wyprowadzona z Olsztyna.

Podobne cele, czyli wyprowadzenie ruchu tranzytowego i poprawa bezpieczeństwa, przyświecają obwodnicy Pisza. Będzie to droga o długości niewiele ponad 3 i pół kilometra. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta.

Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe.

Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie "Projektuj i buduj" planowana jest na lata 2025-2028.

Inwestycja powinna domknąć tzw. ring komunikacyjny w Piszu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 58 i 63  stanowią popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, a Pisz jest popularną miejscowością turystyczną.

IAR, Aleksander Pszoniak, PR24, akg